Náš přístup k zákazníkům
Vážíme si našich zákazníků a jejich rozhodnutí
spolupracovat právě s námi.
Zajímá nás, jak hodnotí kvalitu našich služeb,
a proto pravidelně provádíme
průzkum jejich spokojenosti.

Náš přístup k zákazníkům

V současně době máme na středoevropském trhu více než 200 zákazníků různých velikostí a zaměření.

Se zákazníky se snažíme udržovat dlouhodobá partnerství, o čemž svědčí i fakt, že téměř 70% stávajících zákazníků s námi spolupracuje déle než 3 roky.

Abychom naše zákazníky lépe poznali a pochopili jejich měnící se potřeby, snažíme se s nimi setkávat i nad rámec pracovních projektů. V průběhu roku pro ně pořádáme různé vzdělávací i společenské akce za účelem přispět k ještě lepší vzájemné spolupráci.

Průzkum spokojenosti našich zákazníků

Zajímá nás, jak nás naši zákazníci vnímají a jak hodnotí kvalitu námi poskytovaných služeb, abychom ji mohli neustále zlepšovat. K tomu využíváme průzkum zákaznické spokojenosti.

Celkovou spokojenost se Sabris vyjádřilo 76 % stávajících zákazníků, kteří se zúčastnili průzkumu za kalendářní rok 2015.

Celková spokojenost v jednotlivých fázích dodávky / projektu

Stejně jako v předchozích letech hodnotili zákazníci spokojenost v jednotlivých fázích dodávky. Velmi nás těší, že v těchto bodech spokojenost se Sabris meziročně narůstá a že letos dosáhla nejvyšších hodnot za poslední 4 roky.

 
 
 
 
 
Náš přístup k zákazníkům