Kalendář akcí
Pravidelně pořádáme semináře na aktuální
témata a podílíme se na významných akcích
našich partnerů. Sami jsme organizátorem
odborné konference DOCURIDE, která má
již svou zavedenou tradici.

Kalendář akcí

SAP Leonardo Day 2017

27. - 28. listopad 2017, CIIRC ČVUT Praha 6

Konference, jejíž pořadatelem je společnost SAP a nově vzniklé Národní centrum Průmyslu 4.0, představí vznikající ekosystém Průmysl 4.0 na českém trhu a zároveň ukáže reálné příklady českých firem, jimž se už podařilo zavést principy Průmyslu 4.0, stejně jako rady a tipy pro firmy, které se na změnu teprve chystají.

Seznámíte se zde s novou digitální inovační platformou SAP Leonardo, která integruje technologie Internetu věcí, strojového učení nebo velkých dat a umožňuje společnostem rychleji inovovat, vyvíjet nové aplikace a vytvářet nové obchodní modely.

Společnost Sabris se této akce účastní jako přednášející partner, který zde představí konkrétní příklad implementace Industry 4.0 v potravinářském průmyslu.

Více na webu konference

Webinář: Tvorba formulářů a workflow v SharePoint bez nutnosti programování

30. listopadu 2017, 15:00 - 16:00

Během webináře Vám na praktických ukázkách předvedeme, jak lze pomocí nástroje TreeINFO Form Designer snadno navrhnout a vytvořit přehledné formuláře v prostředí SharePoint bez nutnosti programování.

Ve druhé části pak představíme nástroj TreeINFO Workflow Designer pro návrh a konfiguraci workflow v uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní. Pro řízení a běh elektronických procesů je využíván vlastní Workflow Engine, který opět nabízí širokou škálu funkcí bez nutnosti programování.

Odkaz na registraci

Konference DOCURIDE 2017 - ohlédnutí

12. říjen 2017

Jaký byl 10. ročník konference DOCURIDE? Výjimečný v mnoha ohledech. Akce se zúčastnilo celkem 127 osob, zástupců významných společností, odborníků i dodavatelů technologií a služeb, což je nejvyšší účast v její historii.

Odkaz na prezentace a fotogalerii z akce

Shlédněte záznamy webinářů, které již proběhly:
(odkazy na youtube)

 
 
 
 
 
Kalendář akcí