Quick Scan analýza

Quick Scan analýza připravenosti na přechod na SAP S/4HANA

Proč je třeba Quick Scan realizovat?

Společnost SAP současně s uvedením nové generace systému SAP S/4HANA na trh oznámila ukončení podpory předchozích verzí SAP ERP v roce 2025.
Většině stávajících provozovatelů SAP ERP tak běží čas, kdy budou muset dříve či později učinit rozhodnutí o změně. Toto rozhodnutí by mělo být kvalifikované a mělo by se opírat o fakta, která jim umožní správně naplánovat kapacity, finance i optimální načasování a vyhnout se případným rizikům.

Co je Quick Scan?

Quick Scan je analýza Vaší připravenosti na přechod na SAP S/4HANA, která Vám pomůže rychle a kvalifikovaně naplánovat přechod resp. konverzi na tento nový systém, a to jak z pohledu časového, tak i finančního.

Proces přechodu na S/4HANA je ovlivněn řadou faktorů:

 • Verze stávajícího systému
 • Stav a kapacita hardware
 • Objem historických a provozních dat
 • Využívaná funkcionalita systému
 • Komplexnost zákaznického vývoje a další

Jak Quick Scan probíhá?

 • Na samém počátku od Vás potřebujeme získat nezbytné informace o využití systému zadáním do SAP Transformation Manager – za on-site účasti konzultanta Sabris. Další vstupy získáme z reportů, které náš konzultant báze s využitím SAP nástrojů vygeneruje z Vašeho systému.
 • Naši experti získané informace posoudí a navrhnou odpovídající postup konverze, rozsah pracnosti vyplý ající z procesu konverze, rozsah dodatečné pracnosti způsobené stavem a způsobem užívání systému a minimální potřebnou konfiguraci.
 • Výsledky analýzy včetně našich doporučení s Vámi prodiskutujeme a následně vypracujeme finální zprávu s našimi závěry.

Co je výstupem Quick Scan analýzy

 • Sizing hardware pro bezpečný start Vašeho produktivního, testovacího i vývojového systému ke stávajícímu datu realizovaného Quick Scanu.
 • Návrh optimálního scénáře přechodu na SAP S/4HANA.
 • Informace o rozsahu Vašeho zákaznického vývoje, který má vliv na pracnost eventuální konverze na SAP S/4HANA (Nad rámec této služby je možné přiobjednat konzultace o tom, které Z-transakce bude možné nahrazovat inovovanými funkcemi SAP S/4HANA a které bude nezbytné konvertovat.)
 • Odhad časové náročnosti projektu konverze včetně odhadu nutných hrubých investic.
 • Identifikace překážek a rizik vedoucích k případné nutnosti reimplementace Vašeho systému.
 • Stanovení orientační délky projektu konverze a doporučení optimálního načasování.
 • Prezentace a předání analýzy managementu a dalším odpovědným osobám na Vaší straně.

Proč spolupracovat na Quick Scan se Sabris?

 • Sabris má jako první na trhu CEE vyškolený a certifikovaný tým na konverzi systému SAP ERP na SAP S/4HANA.
 • Sabris ve spolupráci se SAP vyvinul SAP Best Practices CZ S/4HANA, přednastavený systém s funkcionalitou pro podporu standardních podnikových procesů, v souladu s národní legislativou, který Vám umožní výrazně snížit náklady na konverzi.
 • Sabris má zkušenosti z realizace již několika SAP HANA projektů, dva z nich získaly ocenění SAP CEE Quality Awards.
 • Sabris je obchodním a servisním partnerem SAP již přes 20 let.
 • Sabris je jako jeden z mála držitelem certifikátu PCoE (Partner Center of Expertise) – poskytuje služby a podporu SAP produktů v nejvyšší kvalitě, dle platných standardů společnosti SAP.
 • Sabris jako první v regionu CEE implementuje plně automatizovanou výrobu s využitím Industry 4.0, řízenou systémem SAP S/4HANA 1610 (Cherkizovo group).

Chcete se dozvědět více o naší službě Quick Scan? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

 
 
 
 
 
 
Quick Scan analýza