Vize a hodnoty

Naše cíle ve vztahu k trhu

 • Další růst a expanze firmy jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu s orientací na střední a východní Evropu
 • Rozšiřování nabídky služeb i produktů, zejména o taková řešení, která jsou jedinečná na cílových trzích
 • Posilování vlastního vývojového a výzkumného centra
 • Vyhledávání dostupných dotačních programů a získávání prostředků k dalšímu rozvoji firmy a zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • Zvyšování hodnoty značky Sabris

Naše firemní hodnoty

 • Vstřícnost
 • Otevřenost
 • Profesionalita
 • Vzájemná důvěra

Naše cíle ve vztahu k vnitřnímu prostředí firmy

 • Kontinuální rozvoj individuálních i týmových znalostí
 • Kvalitní vzdělávání podpořené spoluprací s vysokými školami a odbornými institucemi
 • Rozvíjení prostoru pro tvořivost, inovace a individuální iniciativu
 • Poskytování konzistentního a stabilního zaměstnaneckého prostředí
 
 
 
 
 
Vize a hodnoty