Dotační programy EU

Společnost Sabris CZ je součástí dotačního programu EU na podporu podnikání

Jsme součástí dotačního programu EU již od roku 2008 a od té doby se nám daří opakovaně čerpat dotace na podporu rozvoje IT firem v České republice.
Aktivně se snažíme vyhledávat vhodné projekty a získávat prostředky k dalšímu rozvoji společnosti, rozšiřování a zkvalitňování naší nabídky poskytovaných služeb, s primární orientací na střední a východní Evropu.

V roce 2017 nám byly schváleny tyto 2 projekty:

  • Provoz centra sdílených služeb Sabris CZ v oboru ICT v letech 2017-2020
  • Cíl projektu: Konsolidace a rozvoj centra sdílených služeb v Brně, které nám umožní snadnější a dostupnější poskytování ICT služeb zákazníkům v mezinárodním rozsahu.

  • Vývoj nových inovativních produktů/řešení společnosti Sabris CZ v oblastech komunikace/digitalizace a v oblasti automatizace
  • Cíl projektu: Vývoj a nasazení nových ICT produktů/řešení pro podporu růstu, produktivity a konkurenceschopnosti podniků, které je budou využívat. Dále pak také lepší uplatnění našich produktů na globálním trhu a v neposlední řadě vytvoření nových pracovních míst a rozvoj odborných znalostí našich zaměstnanců.

Naplňování projektů probíhá v období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020.

Další dotační program, který se nám podařilo získat, je zaměřen na vzdělávání našich zaměstnanců

Od roku 2020 realizujeme v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt Vzdělávání Sabris CZ (číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013376), který je zaměřen na rozvoj našich zaměstnanců v oblastech obecného a specializovaného IT, jazykového vzdělávání a měkkých a manažerských dovedností.

Naplňování projektu probíhá do 31. 8. 2022.V minulých letech jsme se úspěšně účastnili těchto projektů:

Období 2011 – 2014

  • Rozšíření služeb poskytovaných centrem sdílených služeb (Sabris Support Centrum) i pro zahraniční zákazníky
  • Vývoj / inovace produktu pro bezpečné ukládání a sdílení firemních informací v souladu legislativou integrovaný do prostředí ERP SAP a Microsoft SharePoint.

Období 2009 – 2011

  • Vybudování a zprovoznění centra sdílených služeb (Sabris Support Centrum)
  • Vývoj SW produktu pro zjednodušení komunikace jak v naší společnosti, tak i v rámci poskytované podpory našim zákazníkům
 
 
 
 
 
Dotační programy EU