Outsourcing testování

Důležitou avšak často podceňovanou součástí každého úspěšného implementačního projektu je testování, které zákazníkovi potvrdí, že dané řešení splňuje jak vlastní specifické požadavky na funkcionalitu, tak odpovídá i obecným nárokům konkrétního IT prostředí.

Kvalitně otestované řešení snižuje rizika projektu, zvyšuje výkonnost a stabilitu informačních technologií a snižuje náklady na jejich celkovou údržbu.

Nabízíme širokou škálu testů:

  • Testy uživatelského rozhraní, kterými se testuje robustnost a kvalita aplikace při různorodých uživatelských vstupech.

  • Unit testy pro otestování komponent a jimi poskytovaných metod, včetně otestování algoritmů a komunikace mezi jednotlivými komponentami.

  • Instalační testy, které kontrolují stav systémů před i po instalaci či následném odinstalování. Dále kontrolují průběh instalace a také výsledek, jestli byla aplikace nainstalována úspěšně.

  • Zátěžové testy pro testování krizových stavů, kterým může být aplikace vystavena a které definují její výkonnostní strop.

  • Testy spolupráce modulů tzv. integrační testy, se zaměřují na fungování aplikace jako celku.

  • Testy uživatelnosti aplikace kontrolují, zda je ovládání aplikace intuitivní, zaměřeno na správnou skupinu uživatelů apod.

Testing Services

Poskytujeme profesionální služby v oblasti outsourcingu testování software, které pokrývají kompletní testovací procesy, od sestavení testovacího plánu a přípravy testovacího prostředí přes provedení testů všech funkcionalit až po přehledový a souhrnný report s výsledky testů a popisem nalezených chyb.

Zákazníkům, kteří nechtějí nebo nemohou realizovat testovací procesy vlastními silami, nabízíme outsourcing našich vlastních specialistů a testerů, kteří mají odbornou znalost specifik průmyslových odvětví a rozsáhlé zkušenosti s testováním software.
Outsourcingem testování získáte garanci nezávislosti při provádění testů a včasné a přehledné výstupy přizpůsobené vašim individuálním potřebám včetně přesné kategorizace chyb. Kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
Outsourcing testování