Outsourcing podnikových procesů

Lidé jsou nejcennějším aktivem většiny firem. Zároveň však představují až 40% celkových provozních nákladů organizace. K tomu se přidává i skutečnost, že je stále náročnější nabírat, rozvíjet a udržovat pracovní síly.

Vzhledem k rychle se měnícímu konkurenčnímu trhu a posunem do „znalostní ekonomiky“ a globalizace dnes manažeři pro řízení lidských zdrojů volí strategické nástroje pro dosažení konkurenční výhody cestou řízení a optimalizace nejcennějšího strategického podnikového aktiva s cílem snižovat administrativní náklady.

Naše společnost poskytuje profesionální služby v oblasti outsourcingu zpracování mezd a personální agendy, díky kterým dosáhnete zefektivnění v oblasti personální administrativy a budete se moci soustředit na svůj hlavní předmět podnikání. V rámci kompletní služby za vás převezmeme plnou odpovědnost za správné zpracování mezd v čase a v souladu s platnou legislativou.

Nejdříve společně vytvoříme zhodnocení veškerých přínosů plánovaného řešení tzv. Business Case, díky kterému bude možné posoudit vhodnost využití outsourcingu. Využitím naší metodiky tak získáte nový pohled na vaší organizaci a příležitosti, které vám takové řešení může přinést.

Na základě zpracované Business Case vám připravíme konkrétní návrh outsourcingu vybraných procesů včetně jednoznačné definice poskytovaných služeb, odpovědností i garance SLA (nezávisle na provozovaném systému) tak, aby poskytovaný outsourcing byl naprosto bezproblémový.

Hlavní přínosy:

  • Zvýšení efektivity organizace uspořádáním vnitřních vazeb
  • Optimalizace a standardizace procesů
  • Úspora provozních nákladů
  • Garance kvality zpracování mezd v požadovaném čase
  • Záruka a náhrada škody v případě chybného zpracování
 
 
 
 
 
Outsourcing podnikových procesů