GDPR Kit

GDPR KIT - webová aplikace pro okamžitý přehled o zpracování a ochraně osobních údajů

Aplikace vyvinutá společností Sabris Vám formou služby poskytne rychlé a cenově dostupné řešení pro splnění povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Je ideálním pomocníkem „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ nebo dalších zaměstnanců zodpovědných za jejich zpracování. GDPR Kit vám pomůže plánovat preventivní i nápravná opatření a prokázat, jak se s GDPR nařízením vypořádáváte.

GDPR Kit řeší tyto typické potřeby společností:

 • Životní cyklus zpracování osobních údajů
  Jednoduchá evidence zpracovávaných údajů – z jakého účelu, jak dlouho a jakým způsobem organizace osobní údaje zpracovává.
 • Evidence zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří osobní údaje zpracovávají
 • Proces související se zpracováním údajů
  Zpracování žádostí – oprava, výmaz, zapomnění, vznesení námitky a přenositelnost osobních údajů
 • Evidence skartačních údajů
 • Seznam incidentů a jejich řešení v rámci preventivních a nápravných opatření na vzniklé nedostatky při zpracování
 • Odkazy na související vnitřní předpisy (řády a směrnice)
 • Historie a plány opatření související se zpracováním osobních údajů

GDPR Kit není závislý na infrastruktuře Vaší organizace, na systémech a aplikacích, které provozujete interně nebo v Cloudu. Zahájení provozu je ve velmi krátké době (jednotky dnů) a není třeba objednávat žádné licence.

Rádi byste se dozvěděli více o aplikaci GDPR Kit? Shlédněte záznam našeho webináře na youtube:

Popis aplikace GDPR Kit

GDPR Kit neobsahuje žádné konkrétní osobní údaje, evidence je vedena:

 • podle rolí (zaměstnanec, zákazník, účastník konference apod.),
 • podle místa, kde se osobní údaje nachází (CRM aplikace, DMS, šanony ve skříni apod.),
 • podle účelu zpracování (ze zákona, plnění služby, se souhlasem apod.),
 • podle kategorizace osobních údajů zpracovávaných pro danou roli (telefonní číslo, email, záliba apod.).

Příklad využití: Odpovědný pracovník otevře roli zaměstnance a zjistí, jaké typy údajů organizace pro danou roli zpracovává, za jakým účelem a kde jsou údaje uložené. Některé mohou být v personálním systému, některé například na intranetu. A různé údaje mohou mít různé správce OÚ. Veškeré informace vidí oprávněný pracovník přehledně na jedné stránce.

Sabris doporučuje zákazníkům, aby celkovou expozici a potřeby vzhledem ke GDPR řešili s odbornými poradci a auditory. K nasazení aplikace GDPR Kit je vhodné přistoupit teprve až po analytické fázi, kdy jsou jasně definovány potřeby organizace v oblasti GDPR.

Co představuje nasazení aplikace GDPR Kit?

 • Aktivace služby (bez nutnosti instalace)
 • Založení základního profilu, nastavení portálu a naplnění daty
 • Zahájení provozu

Nevíte jak přistoupit k řešení GDPR ve Vaší společnosti? Obraťte se na nás.

Ukázka prostředí aplikace GDPR Kit

 
 
 
 
 
GDPR Kit