Důvěryhodný elektronický archiv

Dodáme vám elektronický archiv dokumentů v libovolném formátu, který bude plnit funkci důvěryhodného úložiště pro celou vaši společnost v souladu s nařízením Evropské unie eIDAS i českou legislativou.

Budete tak moci zpracovávat, dlouhodobě a strukturovaně archivovat libovolné množství dokladů a dokumentů dle právních předpisů, přičemž jejich čitelnost a prokazatelnost bude trvale zachována.

Vámi vytvořené či zpracovávané doklady a dokumenty, které je třeba dle právních norem dlouhodobě archivovat, budou převedeny do formátu PDF/A, označeny kvalifikovanými časovými razítky, uloženy do certifikovaného archivu s trvalým zajištěním jejich čitelnosti a prokazatelnosti. U dokumentů, kterým končí platnost časového razítka, bude zajištěno jejich "přeznačkování".

Pomůžeme vám zajistit:

 • bezpečnou archivaci
 • trvalou čitelnost a prokazatelnost archivovaných dokladů
 • nezávislost na HW a SW platformě
 • garanci původu a neměnnosti
 • auditní stopu
 • důvěryhodnost uložení dat

Přínosy elektronického archivu:

 • Bezpapírová kancelář
 • Zajištění elektronické archivace dle platné legislativy
 • Bezpečné uložení elektronických dat
 • Rozhraní na další systémy (firemní sdílené úložiště)
 • Podpora práce s elektronickým podpisem / značkou a časovými razítky

Elektronický archiv v souladu s legislativou

Naše řešení pro správu dokumentů plně podporují užití kvalifikovaného elektronického podpisu a časového razítka dle Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce č. 297/2016 Sb., pracují s nimi jako s informacemi připojenými k dokumentům či datovým zprávám a na základě systémového certifikátu jednoznačně identifikují danou fyzickou či právnickou osobu.

Současná legislativa umožňuje archivovat papírové dokumenty elektronicky při splnění požadavků na elektronickou archivaci. Bohužel zatím v této oblasti neexistuje jednoznačný výklad legislativy, zejména pro případ ověřování dokumentů po vypršení platnosti elektronického podpisu.

V případě zájmu o tuto problematiku nás prosím kontaktujte a my vám představíme konkrétní řešení vhodné pro vaši společnost, které také můžeme podložit právním rozborem.

 
 
 
 
 
Důvěryhodný elektronický archiv