ECM pro SharePoint

Nadstavbová řešení pro Microsoft SharePoint v oblasti správy dokumentů a procesů

Pomůžeme vám na platformě SharePoint vytvořit plnohodnotné ECM řešení a podpořit sdílení informací, dokumentů či formulářů mezi zaměstnanci.

Budete moci snadno spravovat a automaticky zpracovávat firemní dokumenty od jejich vstupu do firmy, zajištění jednoznačné evidence, digitalizace a OCR zpracování, přes elektronickou archivaci dle platné legislativy, řízený oběh a schvalování ve workflow až k přenosu do ERP nebo jiných ekonomických systémů.

TreeINFO - integrovaná ECM nadstavba pro SharePoint

Poskytneme vám integrovanou ECM nadstavbu TreeINFO pro SharePoint, která přináší hotová řešení zaměřená na specifika procesů práce s dokumenty nebo na konkrétní typy dokumentů a formulářů, včetně možnosti rychlého vývoje dalších řešení na míru.

TreeINFO pro SharePoint, je náš vlastní produkt, který jsme vyvinuli na základě dlouholetých zkušeností a ověřených postupů v oblasti správy dokumentů a procesů (ECM).

Hlavní přínosy nasazení TreeINFO pro SharePoint

 • Efektivní podpora vašich interních procesů, správy a oběhu dokumentů i formulářů.
 • Usnadnění práce uživatelů v prostředí Microsoft SharePoint - intuitivní ovládání bez nutnosti školení uživatelů.
 • Rychlá implementace díky připraveným agendám.
 • Snížení nákladů na provoz aplikace – po ukončení projektu spravují aplikaci Vaši zaškolení administrátoři.
 • Využití celosvětově podporované a ověřené platformy Microsoft, která zajišťuje garanci stability a dlouhodobé podpory.

Více o možnostech TreeINFO pro SharePoint a dalších nadstavbových řešeních se dozvíte na webových stránkách: www.sharepointecm.cz.

Schvalování a oběh dokumentů, formuláře

Pro schvalovací procesy využíváme vlastní nástroj TreeINFO Workflow, který zajišťuje efektivní oběh dokumentů v požadovaných procesech. Elegantní formuláře vytváříme pomocí nástroje TreeINFO Form Designer.
V případě, že preferujete produkty od společnosti Nintex, máme zkušenosti i s touto technologií a rádi Vám dodáme řešení využívající Nintex Workflow či Nintex Forms.

Digitalizace a vytěžování

V oblasti dávkového skenování a vytěžování dokumentů poskytujeme technologie společností ABBYY, OpenText a Kofax. Více o možnostech digitalizace a vytěžování.

Bezpečné uložení obsahu a důvěryhodná archivace

Pro bezpečné uložení obsahu SharePoint včetně nativního propojení do dalších systémů dodáváme produkt OpenText Application Governance & Archiving for Microsoft SharePoint, který umožňuje v souladu s interními pravidly a nařízeními společnosti zpřístupnit uživatelům pouze určitou strukturu, kontrolovat automatické vytváření webů SharePoint, přidělování práv a aplikovat pravidla pro životní cyklus.
V oblasti důvěryhodné archivace poskytujeme integraci s OBELISK Trusted Archive. Jde o bezpečný dlouhodobý archiv dokumentů, založený na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek.
Více o možnostech uchovávání a archivace v SharePoint.

Rychlá implementace díky připraveným agendám

Faktury

Automatizované zpracování přijatých faktur v SharePoint - naskenování, elektronická archivace, vytěžení potřebných údajů, jejich validace a přenos do ERP či ekonomických systémů, oběh a řízené schvalování ve workflow a následné zaúčtování. Nabízíme specializované řešení pro automatické zpracování faktur v SAP. Více o řešení pro faktury.

Smlouvy

Správa smluvní dokumentace po celou dobu životního cyklu v SharePoint. Podpora spolupráce při vytváření a ukládání smluv ve formě spisů, připomínkování, schvalování a změny formou dodatků. Automatická kontrola platnosti smluv a jejich prodlužování. Více o řešení pro smlouvy.

Spisová služba pro komerční organizace

Kompletní řešení pro elektronickou evidenci a archivaci veškeré přijaté a odeslané pošty v SharePoint, včetně zpracování zpráv z datových schránek. Řešení je navrženo tak, aby přijaté dokumenty a záznamy měly vazbu na dokumenty napříč celým systémem.

Interní dokumentace (ISO)

Kompletní řešení elektronického zpracování dokumentace jakosti v SharePoint včetně elektronické podpory procesů schvalování dokumentace a podpory seznamování se s informacemi. Více o řešení pro interní dokumentaci.

Žádanky

Elektronické zpracování, schvalování a archivace vnitrofiremních žádostí v SharePoint. Součástí řešení jsou předpřipravené nejčastěji využívané žádanky, jako např. schválení služební cesty, dovolené, služebního vozidla a další.
Více o řešení pro žádanky.

S nasazením řešení v prostředí SharePoint máme rozsáhlé zkušenosti

Zákazníkům navrhujeme optimální způsob nasazení celého ECM řešení tak, aby nejlépe splnil jejich potřeby a minimalizoval požadavky na součinnost při implementaci. V týmu máme specialisty na všechny komponenty řešení (TreeINFO, formuláře, workflow, skenovací nástroje i archivaci), dodávku tak realizujeme jako celek bez potřeby dalších subdodavatelů.

Přední vlastnosti našich nadstavbových řešení pro SharePoint:

 • Přímá integrace s Active Directory (uživateli stačí přihlášení na pracovní stanici)
 • Přístup k datům odkudkoli pomocí známého prostředí internetového prohlížeče
 • Dynamická správa přístupových práv k dokumentům a informacím
 • Univerzální rozhraní pro import informací z různých zdrojů (př. skenovací programy, poštovní servery apod.)
 • Rozhraní pro komunikaci s informačními a ekonomickými systémy, které umožní oboustrannou výměnu dat
 • Grafický návrhář workflow procesů, kterým lze nastavit i provedení systémových kroků, jako např. tvorba reportů, odeslání notifikací, eskalační management apod.
 • Grafický návrhář pro tvorbu formulářů
 • Fulltextové vyhledávání s možností nastavení přesných kritérií pro export výsledků jako podklad pro BI
 • Mobilní přístup k informacím a možnost zpracování workflow prostřednictvím chytrého telefonu.

Rádi byste se dozvěděli více? Obraťte se na nás, rádi se vám budeme věnovat.

 
 
 
 
 
 
ECM pro SharePoint