Sabris řešení pro Retail

Zákazníci si zpravidla vybírají obchody na základě dvou jednoduchých kritérií – cena a kvalita. Ten, kdo nabízí lepší ceny a poskytuje lepší služby, v boji o zákazníka vyhrává. Snižovat ceny pouze tlakem na dodavatele nebo snižováním marží je stále složitější a kvalitní služby generují další náklady.

Jedinou možnou cestou je zvýšit efektivitu chodu firmy na všech úrovních - od centrálního plánování a řízení vztahů s dodavateli přes skladové zásoby až po chod jednotlivých prodejen. A právě k tomuto je určeno naše Retailové řešení pro podporu maloobchodních, velkoobchodních a logistických procesů.

Sabris řešení pro Retail využívá robustní a spolehlivou platformu SAP S/4 HANA pro kontrolu a řízení veškerých firemních procesů, která je rozšířena o funkcionality typické pro obchodní a přepravní trh vytvořené na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti Retailu. Pokrývá vše od propojení pokladního systému pomocí Sabris POS Solution přes centralizaci dat ze všech prodejních míst a poboček až po vyspělý GIS systém pro plánování přepravy.

Řešení umožňuje velmi rychle reagovat na jakékoliv změny na trhu nebo na konkrétním prodejním místě, vytvářet prognózy obchodního vývoje, zvyšovat efektivitu logistiky, pohodlně realizovat cenové marketingové akce, a tím zvyšovat konkurenceschopnost společnosti.

Chcete se dozvědět více detailů? Kontaktujte nás.

Přínosy Sabris řešení pro Retail:

  • Významné zvýšení efektivity řízení a chodu Vaší společnosti
  • Podstatné zlepšení řízení odběratelských/dodavatelských vztahů
  • Optimalizace nákladů na balení, expedici a přepravu
  • Redukce nákladů na příjem a vyřízení objednávek
  • Plná integrace GIS systému plánování přepravy
  • Plná integrace Sabris POS Solution řešení pro správu pokladního systému
  • Plná integrace zpracování dat z výroby, logistiky, nákupu i expedice (vážní a dávkovací systémy, klasifikační zařízení, čtečky RFID a čárových kódu atd.)
  • Zpětné analýzy a sledování výtěžnosti napříč celým výrobním procesem
  • Plánování a prognózy pro výrobu i obchod

SAP představuje optimální informační systém pro středně velké obchodní společnosti, které potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost rychlejším, přesnějším a efektivnějším řízením firemních procesů. Obsahuje přednastavená odvětvově orientovaná řešení spojená s nejlepšími procesními postupy v oblasti obchodu, velkoobchodu a logistiky, která jsou díky Sabriš řešení pro Retail ještě umocněna našimi dlouholetými zkušenostmi a know-how z tohoto oboru.

 
 
 
 
 
Sabris řešení pro Retail