SAP rozvojové projekty

Oboustranně efektivní spolupráce se zákazníkem nikdy nekončí pouze podepsáním předávacího protokolu.

Nasazené a našimi zákazníky využívané IT systémy a jejich možnosti mohou existovat pouze za předpokladu, že se dokáží průběžně transformovat v souladu s požadavky měnící se situace na trhu a u zákazníků.

Reakce na rychle se měnící firemní potřeby, v kombinaci s možnostmi vyžití moderních technologií a prostředí typu cloud, virtualizace či nasazování mobilních aplikací, patří do kategorie rozvojových projektů pro naše zákazníky.

Mezi naše zákazníky patří i přední „hráči“ na trhu, pro které realizujeme různé rozvojové projekty od rozšiřování funkčních oblastí řešení SAP nejmodernějšími metodami po vývoj s naší přidanou hodnotou a plnou integrací do prostředí SAP.

Chcete se dozvědět více o možnostech rozvoje stávajícího řešení SAP? Napište nám.

Nabízíme vám profesionální tým našich solution architektů, senior konzultantů a programátorů, s detailní znalostí procesů ve vašem oboru, kteří vám pomohou při dalším rozvoji SAP dle aktuálních potřeb v návaznosti na neustále se měnící prostředí a nové technologické trendy.

 
 
 
 
 
SAP rozvojové projekty