Podniková řešení SAP

Se společností SAP spolupracujeme již přes 20 let jako obchodní a servisní partner. Jsme SAP VAR partnerem se statusem Gold, členem programu SAP AQM zaměřeného na řízení kvality implementačních projektů a držitelem certifikátu SAP Partner Center of Expertise, který potvrzuje, že poskytujeme služby a podporu SAP produktů v nejvyšší kvalitě, dle platných standardů SAP.

Naše kompetence v oblasti SAP ERP aplikací

Máme zkušenosti s mnoha projekty, kde jsme implementovali SAP ERP řešení pro komplexní řízení všech řídících procesů středně velkých a velkých firem, ve většině případů kombinované s vlastním zákaznickým vývojem. Dlouhodobě se věnujeme i nasazení ERP SAP Business One pro společnosti menší velikosti.

Výjimečné projekty na SAP HANA

Realizovali jsme již několik výjimečných projektů na SAP HANA (více), některé jako vůbec první partneři SAP v regionu CEE.
U ruského zákazníka Cherkizovo Group jsme pro nově budovaný závod v Kašiře realizovali projekt nasazení ERP systému SAP S/4HANA v nejnovější verzi, včetně našeho oborového řešení S2AP for Food pro řízení potravinářské výroby a napojení robotických výrobních linek. Více o slavnostním zahájení provozu plně robotizovaného závodu na výrobu uzenin.

Ocenění projektů v soutěži SAP CEE Quality Awards

  • 3. místo v kategorii "Rychlá implementace" za projekt nasazení SAP S/4HANA ve společnosti Marvinpac CZ (více)

  • 1. místo v kategorii "HANA inovace" za vývoj řešení pro řízení logistických procesů na platformě SAP HANA ve společnosti Internet Mall (více)

  • 3. místo v kategorii "Střední implementace" za projekt nasazení ERP SAP ECC ve společnosti Kostelecké uzeniny

SAP S/4HANA - podnikový systém pro řízení procesů v reálném čase

Podnikový systém SAP S/4HANA od společnosti SAP, na jejichž aplikacích jede třetina světové ekonomiky, je určen obchodním a výrobním společnostem, které hledají stabilní a ověřené řešení pro komplexní řízení firmy, podporu růstu i zavádění inovací. Je postavený na in-memory databázi SAP HANA, která umožňuje porovnávat veškerá firemní data a dělat kvalifikovaná rozhodnutí v reálném čase.

Naše společnost k S/4HANA navíc vyvinula certifikované řešení S/4.CZ by Sabris s přednastavenou funkcionalitou pro podporu více než 60 procesů dle Best Practices a lokalizací pro české prostředí, které dále propojuje rozsáhlé možnosti tohoto systému. Jeho hlavní předností je, že urychlí zákazníkům implementaci systému S/4HANA, tím sníží provozní náklady a zároveň usnadní budoucí plánování rozvoje a rozšiřování systému. Více o S/4.CZ by Sabris.

Díky řešení S/4.CZ a implementační metodice SAP Activate, kdy se zákazník přímo v prostředí přednastavených procesů seznamuje s optimalizovanými postupy a společně s naším týmem posuzuje konkrétní přínosy pro jeho podnikání, je možné nasadit celý podnikový systém během 4 měsíců.

Vedle toho klientům dodáváme i vlastní nadstavbová řešení s přidanou hodnotou. Více na stránce oborová řešení.

Přechod resp. konverze na SAP S/4HANA

S klienty předchozích verzí SAP ERP aktuálně spolupracujeme na Quick Scan analýzách přechodu na novou generaci systému SAP S/4HANA a u některých již realizujeme samotné konverze na tento nový systém. Více o Quick Scan.


 

SAP BUSINESS ONE - podnikový systém, který poroste s vámi

Aplikace SAP Business One (SAP B1) nabízí jednotné a cenově dostupné řešení správy celého podniku – od prodejních vztahů a vztahů se zákazníky přes vedení skladu a řízení výroby až po finanční a provozní záležitosti.
Je navržena přímo pro menší společnosti, kterým pomáhá efektivně řídit nejdůležitější procesy, jednat na základě aktuálních informací a dosáhnout vyšší ziskovosti.

Držíme krok s inovacemi SAP a volíme pro vás nejvhodnější řešení:

Pokud byste se rádi dozvěděli více o výše uvedených řešeních a jejich konkrétních přínosech, obraťte se na nás.

 
 
 
 
 
Podniková řešení SAP