Podniková řešení SAP

Se společností SAP spolupracujeme již přes 20 let jako obchodní a servisní partner. Jsme SAP VAR partnerem se statusem Gold, členem programu SAP AQM zaměřeného na řízení kvality implementačních projektů a držitelem certifikátu SAP Partner Center of Expertise, který potvrzuje, že poskytujeme služby a podporu SAP produktů v nejvyšší kvalitě, dle platných standardů SAP.

Naše kompetence v oblasti SAP ERP aplikací

Máme zkušenosti s mnoha projekty, kde jsme implementovali SAP ERP řešení pro komplexní řízení všech řídících procesů středně velkých a velkých firem, ve většině případů kombinované s vlastním zákaznickým vývojem. Dlouhodobě se věnujeme i nasazení ERP SAP Business One pro společnosti menší velikosti.

Výjimečné projekty na SAP HANA

Realizovali jsme již několik výjimečných projektů na SAP HANA (více), některé jako vůbec první partneři v regionu CEE. Aktuálně dokončujeme v závodu na výrobu uzenin u našeho klienta v Rusku (Cherkizovo group) implementaci ERP systému SAP S/4HANA v nejnovější verzi, včetně napojení robotických výrobních linek, které jím budou řízeny.

Ocenění projektů v soutěži SAP CEE Quality Awards

  • 3. místo v kategorii "Rychlá implementace" za projekt nasazení SAP S/4HANA ve společnosti Marvinpac CZ (více)

  • 1. místo v kategorii "HANA inovace" za vývoj řešení pro řízení logistických procesů na platformě SAP HANA ve společnosti Internet Mall (více)

  • 3. místo v kategorii "Střední implementace" za projekt nasazení ERP SAP ECC ve společnosti Kostelecké uzeniny

S/4.CZ by Sabris - přednastavené a lokalizované řešení SAP S/4HANA pro české prostředí

Jako první na českém trhu jsme vytvořili lokalizované řešení SAP S/4HANA s funkcionalitou pro podporu více než 60 podnikových procesů, certifikované společností SAP, které poskytujeme formou služby jak stávajícím zákazníkům, tak i novým zákazníkům a partnerům.
Jeho hlavní předností je, že urychlí zákazníkům implementaci SAP S/4HANA dle metodiky SAP Activate, tím sníží provozní náklady a zároveň usnadní budoucí plánování rozvoje a rozšiřování systému. Více o S/4.CZ by Sabris.

Přechod resp. konverze na SAP S/4HANA

S klienty předchozích verzí SAP ERP aktuálně spolupracujeme na Quick Scan analýzách přechodu na novou generaci systému SAP S/4HANA a u některých již realizujeme samotné konverze na tento nový systém. Více o Quick Scan.


 

SAP S/4HANA - podnikový systém pro řízení procesů v reálném čase

Zvyšte svou konkurenceschopnost rychlejším, přesnějším a efektivnějším řízením firemních procesů s ERP systémem postaveným na in-memory databázi SAP HANA.
SAP S/4HANA obsahuje přednastavená oborová řešení spojená s osvědčenými postupy v daném odvětví. Mezi hlavní výhody patří robustnost a stabilita, podpora růstu a inovací, snadný a transparentní přístup k datům v reálném čase.
Naše společnost k tomuto nejmodernějšímu standardu SAP ERP dodává vlastní nadstavbová řešení s přidanou hodnotou. Více na stránce oborová řešení S2AP.

SAP BUSINESS ONE - podnikový systém, který poroste s vámi

Aplikace SAP Business One (SAP B1) nabízí jednotné a cenově dostupné řešení správy celého podniku – od prodejních vztahů a vztahů se zákazníky přes vedení skladu a řízení výroby až po finanční a provozní záležitosti.
Je navržena přímo pro menší společnosti, kterým pomáhá efektivně řídit nejdůležitější procesy, jednat na základě aktuálních informací a dosáhnout vyšší ziskovosti.

Držíme krok s inovacemi SAP a volíme pro vás nejvhodnější řešení:

Pokud byste se rádi dozvěděli více o výše uvedených řešeních a jejich konkrétních přínosech, obraťte se na nás.

 
 
 
 
 
Podniková řešení SAP