Informační seriál

 
 
 

Sabris na Human Power Fóru

Ve dnech 18. - 19. dubna 2013 se zámku Štiřín konal devátý ročník Human Power Fóra (HPF) pod názvem „Nové výzvy pro HR“, kterého se naše společnost zúčastnila jako partner. HPF je místem diskusí HR manažerů, personálních ředitelů a všech dalších, kdo jsou zodpovědní za efektivní práci s lidským kapitálem pro dosažení žádoucích výsledků společnosti. Společnost Sabris zde představila řešení bezpapírové personalistiky v systému SAP, které díky digitalizaci personálních složek přináší pracovníkům HR významnou úsporu času a snížení nákladů na fyzický archiv.

Na stánku Sabris bylo k vidění video představující v krátkosti hlavní přínosy řešení. Pokud máte zájem o jeho zhlédnutí, je k dispozici na youtube.

 

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál