Informační seriál

 
 
 

Ověřování dodavatelů proti centrálnímu registru integrované do SAP

K prvnímu lednu roku 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH zahrnující institut nespolehlivého plátce, který by měl pomoci identifikovat problematické plátce, varovat před nimi a především přispět v boji proti daňovým únikům.

Z této novely mimo jiné vyplývá, že pokud odběratel odebere zboží či službu od dodavatele uvedeného v seznamu nespolehlivých plátců, přechází riziko ručení za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění na odběratele. Aby firma předešla takovému riziku, musí seznam nespolehlivých plátců pravidelně kontrolovat.

V reakci na tyto změny nově poskytujeme svým zákazníkům službu, díky které jsou prostřednictvím e-mailu pravidelně informováni o změnách v registru plátců DPH. Zákazníci tak mají k dispozici aktuální informace každý den, nemusí ručně ověřovat každého dodavatele, zda není na seznamu nespolehlivých plátců, a výrazně tím snižují riziko ručení za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tomto řešení a možnostech jeho využití, kontaktujte nás

Zde si můžete stáhnout informační leták v pdf

     

 
 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál