Informační seriál

 
 
 

Sabris získal 2. místo v Best Performance Challenge for SAP Partners 2012

Společnost Sabris Česká republika se zúčastnila programu Best Performance Challenge určeného partnerům SAP a získala druhé místo ve skupině CEE (region střední a východní Evropy), čímž potvrdila pozici dlouholetého stabilního partnera SAP na trhu.

„Best Performance Challenge“ je unikátní mezinárodní program, který organizuje společnost SAP pro své partnery za účelem zlepšení jejich obchodních výsledků, získání nových obchodních příležitostí a zvýšení úspěšnosti prodeje. Program je zaměřen především na vzdělávání, plnění různých úkolů v čase a požadované kvalitě a sdílení Best Practices zejména v oblasti inovací s ostatními týmy z různých partnerských společností a zemí.

Třetího ročníku Best Performance Challenge, který probíhal od ledna do června 2012, se zúčastnilo 107 SAP partnerů z celého světa. Principem soutěže bylo z možných 22 úkolů, zaměřených na objevování nových strategií, nápadů, nástrojů a metod, zvolit nejméně 10 úkolů a ty v požadovaném rozsahu, kvalitě a čase splnit. Na závěr bylo hodnoceno 10 úkolů s maximálním počtem získaných bodů.

První tři vítězné firmy z regionu CEE (1. Aimtec ČR, 2. Sabris ČR, 3. CompuTec Polsko) byly slavnostně oceněny za přítomnosti Manfreda Josepha, Managing Director SAP CEE, a Raimunda Mollenhauera, Head of Enablement and Talent team SAP EMEA, v úterý 10. července 2012 ve společnosti SAP ČR v Praze. Oficiální program byl pak zakončen společným obědem v restauraci Volcano.

"Velmi si vážíme našeho vysokého umístění v rámci celého regionu CEE. Díky podnětům získaným v programu se nám podařilo našim zákazníkům představit srozumitelnou formou výhody a přidanou hodnotu inovativních řešení integrujících klasické ERP a moderní řešení pro správu jakýchkoliv informací, tedy oblast ECM. Také nové formy marketingové komunikace, které jsme v rámci programu začali plně využívat, nám pomohly výrazně zefektivnit zvací proces, což vyústilo ve vysokou zákaznickou účast na námi realizovaných workshopech. Ověřili jsme si, že tyto formy mohou dát základ budoucímu pevnému vztahu mezi námi a zákazníky." řekl k účasti v soutěži Daniel Frémund, obchodní ředitel Sabris.

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál