Informační seriál

 
 
 

Sabris se dostal do užšího výběru nominací v SAP Quality Awards 2013

Společnost Sabris se letos opět dostala do užšího výběru nominací v SAP Quality Awards 2013, a to za úspěšný projekt implementace SAP ve společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a.s. (v kategorii středních implementací). Oceněny byly zejména dobře definované obchodní cíle projektu, kdy Sabris dokázal nasadit informační systém po předchozích neúspěšných snahách jiného dodavatele a čelil tak nedůvěře realizačního týmu na straně zákazníka. Díky motivaci vedení projektu i vedení obou firem se však společně podařilo dosáhnout definovaných cílů, kterými byly zejména dostupnost aktuálních informací pro včasné rozhodování, lepší dosledovatelnost materiálu a efektivnější proces odbytu a expedice.
 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál