Informační seriál

 
 
 

V září se konal 7. ročník tradiční ECM konference DOCURIDE

Letošní konference byla věnována aktuální legislativě a připravovanému právnímu předpisu eIDAS, který umožní přeshraniční uznávání a vzájemnou komunikaci bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace a změní tak fungování elektronické veřejné zprávy (eGovernmentu) i v České republice. Dalším z hlavních témat byla Elektronická komunikace mezi firmami (B2B), která je díky postupující „e-legislativě“ a především díky stále vyšším požadavkům na rychlost a přesnost reakce čím dál více věcí výměny dat přímo mezi systémy. Třetím tématem byla Big Data ve smyslu, co vše se v rámci firemních dat děje.

Přečtěte si článek, který vyšel na serveru systemonline.cz.

Během dvou dnů mohli účastníci konference navštívit 7 společných přednášek v hlavním sále nebo pak volit mezi 16 přednáškami probíhajícími ve 3 sálech současně, zaměřených na výše uvedené oblasti a dále na prezentaci konkrétních řešení pro správu dokumentů a firemního obsahu (DMS, ECM).

Konferenci navštívilo opět přes 80 účastníků, představitelů významných společností a odborníků na oblast ECM.

Fotogalerie

E-book konference

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál