Informační seriál

 
 
 

Dokončení fúze se SYCONIX, a.s. a vznik Sabris CZ s.r.o.

Rádi bychom vás touto cestou informovali, že ke dni 26. 6. 2015 došlo k přeměně české společnosti Sabris formou fúze splynutím mezi společnostmi Sabris, s.r.o. a SYCONIX, a.s. V důsledku fúze došlo ke dni 26. 6. 2015 k zániku společností Sabris, s.r.o. a SYCONIX, a.s. a současně ke vzniku nástupnické společnosti Sabris CZ s.r.o., na níž přešlo celé jmění zanikajících společností i veškeré závazky vůči klientům. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jakékoli jiné právní úpravy.

Nástupnická společnost Sabris CZ s.r.o.:

Sabris CZ s.r.o., IČ: 04201523, DIČ: CZ04201523, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 244079.

Tento akt je formálním završením integrace společnosti SYCONIX, která začala již v prosinci roku 2010, kdy Sabris i Syconix společně pracovali na vzniku nové silnější společnosti, která je schopna svým zákazníkům nabídnout komplexní portfolio služeb založené na znalostech a zkušenostech obou firem.

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál