Informační seriál

 
 
 

Jak hodnotí MPSV ČR spolupráci se Sabris shared services v oblasti outsourcingu zdrojů?

Začátkem roku 2016 spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) nový informační systém a zároveň i nový systém pro personalistiku a mzdy SAP HCM. Nedostatek vlastních zdrojů při tak náročném projektu vedl MPSV ČR k požadavku na externího partnera, který by se zaměřil na poskytnutí podpory při migraci dat pro SAP HCM, školení a on-site podporu na jednotlivých pracovištích Úřadu práce v rámci celé České republiky.

„Sabris nejlépe splnil námi požadované podmínky na odborné znalosti, velikost a připravenost týmu. Pomohl nám dostát závazků vůči dodavateli HCM řešení tím, že nám v kritické situaci souběhu více projektů doplnil nedostatek vlastních kvalifikovaných zdrojů a poskytl podporu a znalosti migrace dat při přechodu do GO LIVE SAP HCM na pracovištích Úřadu práce v České republice.“

Ing. Petr Hejduk, náměstek sekce pro řízení úřadu, MPSV ČR

Sabris poskytl MPSV ČR tým 8 pracovníků pro podporu migrace, zadávání personálně mzdových dat a on-site podporu pro pracovnice personálního úseku na jednotlivých pracovištích Úřadů práce. Celý tým byl řízen senior SAP HCM specialistou, který zajišťoval koordinaci školení a migraci s týmy na straně MPSV ČR a podporu Sabris pracovníků v terénu.

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál