Informační seriál

 
 
 

Týká se Vás zákon o registru smluv? Nabízíme Vám anonymizační software pro snadné začernění utajovaných informací.

Rádi bychom Vám představili anonymizační aplikaci BRAVA! REDACT-IT pro snadné začernění údajů, které představují obchodní tajemství nebo osobní údaje.

Přijetím Zákona o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) s účinností od 1. 7. 2016, jsou orgány veřejné moci, veřejné vysoké školy, státní podniky nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize a Český rozhlas či další právnické osoby, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, povinny uveřejňovat soukromoprávní smlouvy v registru smluv.

V souvislosti s registrací smluv je však třeba řešit i ochranu některých údajů dle Informačního zákona (zákon č. 106/1999, § 7 – 11), jako jsou např. utajované informace, informace týkající se osobnosti, obchodní tajemství atd. Tyto citlivé informace je třeba před zasláním do registru znečitelnit.

Společnost Sabris pro tyto účely nabízí aplikaci od společnosti OpenText, která umožní práci jak s papírovými tak elektronickými dokumenty.

Aplikace BRAVA! REDACT-IT načte dokumenty k začernění, najde místa, která by měla být anonymizována a provede návrh na začernění. Uživatel návrhy zkontroluje, případně upraví a uloží. Aplikace z dokumentu odstraní textovou i obrazovou vrstvu míst určených k anonymizaci a dokument vyexportuje v jednom z vybraných formátů.

Příklad práce s aplikací je vidět v krátkém videu na Youtube.

Aplikace může být provozována buď samostatně nebo ji lze začlenit do stávající IT infrastruktury.

Mezi hlavní přínosy této aplikace patří zejména:

  • Snížení nákladů na začerňování
  • Posílení kontroly nad dokumenty a soulad s legislativou
  • Zlepšení přístupnosti dokumentů díky exportu do běžných formátů

Pokud byste rádi získali více informací o anonymizační aplikaci více BRAVA! REDACT-IT, obraťte se na nás. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál