Informační seriál

 
 
 

Shlédněte krátké video success story o naší úspěšné spolupráci se společností NKT

Sabris shared services pomohl společnosti NKT vyřešit proces zpracování mezd pro téměř 1000 zaměstnanců nově akvírovaného závodu ve Švédsku. Dlouhodobě poskytovaná služba nyní zahrnuje komplexní business proces outsourcing zpracování mezd včetně tisku a dodávky výplatních pásek z Čech.

Poznámka: U videa je možné zapnout české titulky.

Aby bylo možné poskytnout outsourcing zpracování mezd pro švédský závod na SAP HCM, bylo nutné v rámci tranzitní fáze:

  • Popsat stávající proces a způsob výpočtu mezd ve švédském závodě
  • Poskytnout odbornou konzultační podporu při migraci nastavení SAP HCM do nového prostředí zákazníka
  • Vyškolit personál na obou stranách, včetně definice komunikačního manuálu vymezujícího odpovědnosti a součinnosti jednotlivých stran
  • Koordinovat projektové činnosti tak, aby Sabris pomohl klientovi uřídit náročný proces akvizice, neboť její součástí byla i migrace celého SAP ERP. (Na projektu v jednom okamžiku spolupracovalo až 6 různých týmů/externích partnerů)
  • Řídit komunikaci se švédskými HR subdodavateli (pojišťovny, poskytovatelé benefitů, apod.)

Následná pravidelně se opakující služba pokrývá:

  • Proces zpracování mezd
  • Tisk a distribuci výplatních pásek jednotlivým zaměstnancům
  • Kontrolu a likvidaci cestovních náhrad
  • Roční zúčtování daně

Více informací o možnostech využití outsourcingu podnikových procesů se dočtete na webových stránkách Sabris shared services.

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál