Informační seriál

 
 
 

Spokojenost zákazníků se Sabris v roce 2019 dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních 5 let

V období od 16. do 27. března 2020 jsme realizovali průzkum spokojenosti našich zákazníků za kalendářní rok 2019.

Cílem průzkumu, který se konal již devátým rokem, bylo zjistit, jak zákazníci vnímají spolupráci se společností Sabris
a jak hodnotí kvalitu námi poskytovaných řešení a služeb.
Všechny získané odpovědi jsme vyhodnotili a s potěšením můžeme říct, že výsledky jsou veskrze pozitivní.

Celková spokojenost zákazníků dosáhla 84 %, což je ve srovnání s loňským rokem o 2 % více.
Z hlediska historie jde o vůbec nejvyšší hodnotu za posledních 5 let.

Čeho si zákazníci na společnosti Sabris nejvíce cení?

  • Profesionalita
  • Vstřícnost
  • Odbornost
  • Partnerství / důvěra v Sabris
  • Spolehlivost

Samozřejmě se budeme snažit kvalitu našich služeb i nadále udržet a společně se zákazníky, kteří vyjádřili nízkou spokojenost nebo nižší spokojenost než v předchozím roce, hledat cesty vedoucí ke zlepšení spolupráce.

Fakta & čísla

Do průzkumu zařazujeme pouze ty společnosti, kterým jsme v daném kalendářním roce fakturovali naše řešení / služby.

S průzkumem oslovujeme více zástupců zákazníka a vítáme odezvu alespoň jedné osoby z každé společnosti.

V letošním roce jsme oslovili celkem 331 osob a získali 83 odpovědí.

Úspěšnost odezvy z hlediska osob je 25 %, z pohledu firem dokonce 58 %.

S ohledem na to, že řada společností řešila v době průzkumu různá opatření s ohledem na COVID-19, jde o skvělou odezvu. Mockrát děkujeme!

 

 
 
 

Informační seriál

 
Informační seriál