Profil spoločnosti
Sme friendly professional.
Orientujeme sa na tímovú spoluprácu
a za svojou prácou aj za svojími zákazníkmi
si stojíme - a to nie len v priebehu celého
projektu, ale i po jeho dokončení.

Profil spoločnosti

V regióne strednej a východnej Európy poskytujeme služby systémového integrátora a služby dlhodobého charakteru prostredníctvom viacjazyčného Support centra a centra zdieľaných služieb.

Orientujeme sa na odborné poradenstvo, business riešenia a služby, ktoré spoločnostiam prinášajú významnú pridanú hodnotu, zvyšujú ich výkonnosť a prosperitu.

So zákazníkmi budujeme dlhodobé partnerstvá založené na otvorenej komunikácii a vzájomnej dôvere. Tento prístup vystihuje náš firemní slogan: „friendly professional“.

Výročné správy spoločnosti Sabris:
Správa 2016 l Správa 2015 l Správa 2014

Na projektoch využívame ako best practices, tak aj naše odborné znalosti odvetví, nazbierané počas dlhoročnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Tento prístup nám pomáha porozumieť individuálnym potrebám spoločností a ponúkať im inovatívne riešenia v súlade s najnovšími ICT trendmi a technologickým rozvojom v danom odbore.

Sme dlhodobo stabilná spoločnosť, chceme byť spoľahlivým partnerom a zvyšovať náš trhový podiel. Z tohto dôvodu neustále rozvíjame naše portfólio, sústredíme sa na zlepšovanie kvality dodávaných služieb a rozširovanie súčasných trhov.

 
1994
Od tohto roku pôsobíme na trhu

informačných a komunikačných technológií (ICT)

.
6
Máme zastúpenie v

Prahe, Brne, Olomouci, Bratislave, Moskve a Jekaterinburgu

. Okrem toho realizujeme projekty aj v ďalších krajinách regiónov CEE a EMEA.
100%
Poskytujeme kompletné portfólio služieb

systémovej integrácie

, prevádzkuje

Centrum zdieľaných služieb

a viacjazyčné

Sabris Support centrum

v režime 24/7.
>200
Počet naších zákazníkov každoročne narastá. V súčasnej dobe máme na stredoeurópskom trhu

viac ako 200 zákazníkov

rôznej veľkosti a zamerania.
20+
Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním riešení na

platforme SAP

. S našimi zákazníkmi sme realizovali už niekoľko výnimočných

SAP HANA / S/4HANA

projektov.
X2
Zameriavame sa na inovatívne a odborovo orientované riešenia, najmä pre oblasti:

automotive, logistika, e-Retail, potravinársky priemysel a procesná výroba

.
3
Sme certifikovaným partnerom popredných svetových spoločností

SAP, OpenText

a

Microsoft

.
1
Máme unikátne kompetencie pre riešenie pre riešenie správy dokumentov a procesov v spoločnostiach využívajúcich

SAP

či

Microsoft

.
16
Poskytujeme inovácie pre podporu

digitálnej transformácie

firiem na platforme

OpenText 16

.
250
V rámci celého holdingu zamestnávame takmer

250 pracovníkov

.
 
 
 
 
 
Profil spoločnosti