Vízie a hodnoty

Naše ciele vo vzťahu k trhu

 • Ďalší rast a expanzia firmy ako na tuzemskom, tak aj zahraničnom trhu s orientáciou na strednú a východnú Európu
 • Rozšírenie ponuky služieb i produktov, najmä o také riešenia, ktoré sú jedinečné na cieľových trhoch
 • Posilňovanie vlastného vývojového a výzkumného centra
 • Vyhľadávanie dostupných dotačných programov a získavanie prostriedkov na ďalší rozvoj firmy a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
 • Zvyšovanie hodnoty značky Sabris

Naše firemné hodnoty

 • Ústretovosť
 • Otvorenosť
 • Profesionalita
 • Vzájomná dôvera

Naše ciele vo vzťahu k vnútornému prostrediu firmy

 • Kontinuálny rozvoj individuálnych i tímových znalostí
 • Kvalitné vzdelávanie podporené spoluprácou s vysokými školami a odbornými inštitúciami
 • Rozvíjanie priestoru pre tvorivosť, inovácie a individuálnu iniciatívu
 • Poskytovanie konzistentného a stabilného zamestnaneckého prostredia
 
 
 
 
 
Vízie a hodnoty