Certifikáty a ocenenia

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť Sabris má zavedený systém managementu kvality pre oblasť dodávok a implementácií informačných technológií a systémov, vrátane súvisiacích služieb, strategického poradenstva a systémovej integrácie, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2013 a tento účinne uplatňuje.

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Táto certifikácia je pre našich zákazníkov a obchodných partnerov potvrdením vysokej úrovne zabezpečenia nami spracovávaných a uchovávaných informácií.

Certifikát ISO 27001

Certifikát SAP Partner Center of Expertise

Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť Sabris ponúka svojím zákazníkom podporu SAP produktov v súlade s platnými technickými a organizačnými štandardmi SAP.

Certifikát SAP Partner Center of Expertise

Certifikát SAP Active Quality Management

Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť Sabris pri vedení svojich SAP projektov dodržiava štandardy kvality implementačných procesov SAP.

Certifikát SAP AQM

Nejinovatívnejší partner OpenText 2013 v regióne CEE

Sabris bol na konferencii OpenText EIM Days 2013 v Mníchove ocenený ako najinovatívnejší partner v regióne strednej a východnej Európy, a to konkrétne za rozvoj znalostí v oblasti inovatívnych riešení a netradičných a moderných foriem marketingovej podpory, ktoré vyúsťujú do úspechov v predaji nových OpenText riešení. Viac.

3. miesto v súťaži SAP Quality Awards 2012

Sabris získal 3. miesto v súťaži SAP Quality Awards 2012 za úspešný projekt v spoločnosti Kostelecké uzeniny. Ocenenie bolo udelené v rámci kategórie stredných implementácií za komplexné dodanie ERP systému založenom na produkte SAP ECC 6.0 (SAP ERP + SAP Catch Weight Management). Viac.

2. miesto v súťaži Best Performance Challenge for SAP Partners 2012

Sabris získal druhé miesto v skupine CEE (región strednej a východnej Európy) v unikátnom medzinárodnom programe Best Performance Challenge, ktorý organizuje spoločnosť SAP pre svojich partnerov za účelom zlepšenia ich obchodných výsledkov, získania nových obchodných príležitostí a zvýšenia úspešnosti predaja. Viac.

 
 
 
 
 
Certifikáty a ocenenia