Outsourcing testovania

Dôležitou, avšak často podceňovanou súčásťou každého úspešného implementačného projektu je testovanie, ktoré zákazníkovi potvrdí, že dané riešenie spĺňa ako vlastné špecifické požiadavky na funkcionalitu, tak zodpovedá aj všeobecným nárokom konkrétneho IT prostredia.

Kvalitne otestované riešenie znižuje riziká projektu, zvyšuje výkonnosť a stabilitu informačných technológií a znižuje náklady na ich celkovú údržbu.

Ponúkame širokú škálu testov:

  • Testy užívateľského rozhrania, ktorými sa testuje robustnosť a kvalita aplikácie pri rôznorodých užívateľských vstupoch.

  • Unit testy pre otestovanie komponentov a nimi poskytovaných metód, vrátane otestovania algoritmov a komunikácie medzi jednotlivými komponentmi.

  • Inštalačné testy, ktoré kontrolujú stav systémov pred i po inštalácii či následnom odinštalovaní. Ďalej kontrolujú priebeh inštalácie a tiež výsledok, či bola aplikácia nainštalovaná úspešne.

  • Záťažové testy pre testovanie krízových stavov, ktorým môže byť aplikácia vystavená, definujú jej výkonnostný strop.

  • Testy spolupráce modulov tzv. integračné testy, sa zameriavajú na fungovanie aplikácie ako celku.

  • Testy užívateľnosti aplikácie kontrolujú, či je ovládanie aplikácie intuitívne, zamerané na správnu skupinu užívateľov apod.

Testing Services

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti outsourcingu testovania software, ktoré pokrývajú kompletné testovacie procesy, od zostavenia testovacieho plánu a prípravy testovacieho prostredia, cez uskutočnenie testov všetkých funkcionalít, až po prehľadový a súhrnný report s výsledkami testov a popisom nájdených chýb.

Zákazníkom, ktorí nechcú alebo nemôžu realizovať testovacie procesy vlastnými silami, ponúkame outsourcing naších vlastných špecialistov a testerov, ktorí majú odbornú znalosť špecifík priemyselných odvetví a rozsiahle skúsenosti s testovaním software.

Outsourcingom testovania získáťe garanciu nezávislosti pri uskutočňovaní testov a včasné a prehľadné výstupy prispôsobené vašim individuálnym potrebám, vrátane presnej kategorizácie chýb. Kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
Outsourcing testovania