Sabris Support Centrum

Našim zákazníkom poskytujeme sústavnú podporu prostredníctvom vlastného Sabris Support Centra.

Ponúkame profesionálnu aplikačnú a systémovú podporu SAP, OpenText, TreeINFO pre SharePoint a ďaľších, nami dodávaných technológií a riešenia v rôzných režimoch, a to na medzinárodnej úrovni.

Detailný rozsah podpory je definovaný na základe podpísanej Zmluvy o poskytovaní podpory či SLA (Service Level Agreement).

Medzi hlavné ponúkané služby patria:

 • Riešenie akútnych prevádzkových problémov IS zákazníka
 • Podpora tvorby koncepčných riešení a rozvoja zákazníckych systémov
 • Riadenie požiadaviek 
 • Služby Hot-Line
 • Profylaktické služby
 • Zabezpečenie podpory produktov tretích strán
 • Ďaľšie služby súvisiace s poskytovaním podpory podľa potrieb zákazníka

Prevádzkujeme vlastný systém sledovanie otvorených úloh (Sabris TIM), ktorý slúži hlavne na:

 • riadenie a administráciu požiadaviek vrátane ich archivácie
 • monitoring a riadenie SLA parametrov
 • zdieľanie know-how z praxe naších zákazníkov
 • riadenie rozvojových projektov menšieho rozsahu
 • reklamačné riadenie

Vybudovanie a sprevádzkovanie Support centra, pokrývajúceho kompletné zabezpečenie systému a podpory všetkých procesov zákazníkov, a jeho rozšírenie aj na zahraničných klientov bolo realizované v rámci dotačných projektov EÚ v rokoch 2009 - 2013.



Kontakt pre naších zmluvných zákazníkov:

E-mail: helpdesk@sabris.com
Internetové rozhranie Sabris Helpdesk:
service.sabris.com

 
 
 
 
 
Sabris Support Centrum