Sabris Support Centrum

Našim zákazníkom poskytujeme sústavnú podporu prostredníctvom vlastného Sabris Support Centra.

Ponúkame profesionálnu aplikačnú a systémovú podporu SAP, OpenText, TreeINFO pre SharePoint a ďaľších, nami dodávaných technológií a riešenia v rôzných režimoch, a to na medzinárodnej úrovni.

Detailný rozsah podpory je definovaný na základe podpísanej Zmluvy o poskytovaní podpory či SLA (Service Level Agreement).

Medzi hlavné ponúkané služby patria:

  • Riešenie akútnych prevádzkových problémov IS zákazníka
  • Podpora tvorby koncepčných riešení a rozvoja zákazníckych systémov
  • Riadenie požiadaviek 
  • Služby Hot-Line
  • Profylaktické služby
  • Zabezpečenie podpory produktov tretích strán
  • Ďaľšie služby súvisiace s poskytovaním podpory podľa potrieb zákazníka

Prevádzkujeme vlastný systém sledovanie otvorených úloh (Sabris TIM), ktorý slúži hlavne na:

  • riadenie a administráciu požiadaviek vrátane ich archivácie
  • monitoring a riadenie SLA parametrov
  • zdieľanie know-how z praxe naších zákazníkov
  • riadenie rozvojových projektov menšieho rozsahu
  • reklamačné riadenie

Vybudovanie a sprevádzkovanie Support centra, pokrývajúceho kompletné zabezpečenie systému a podpory všetkých procesov zákazníkov, a jeho rozšírenie aj na zahraničných klientov bolo realizované v rámci dotačných projektov EÚ v rokoch 2009 - 2013.Kontakt pre naších zmluvných zákazníkov:

E-mail: helpdesk@sabris.com
Internetové rozhranie Sabris Helpdesk:
service.sabris.com

 
 
 
 
 
Sabris Support Centrum