Mobilita

Vývoj mobilných riešení patrí v súčasnosti k najvýznamnejším oblastiam rastu informačných technológií.

Vďaka mobilným technológiám môžete využívať najčerstvejšie logistické dáta, vzdialene sa prihlásiť do firemnej siete, nahliadať na aktuálne zákaznícke dáta, spracovávať a editovať dokumenty či si dohovárať schôdzky.

Pomôžeme vám vytvoriť stratégiu využitia mobility pre vaše konkrétne procesy, odporučíme vhodné prístroje, vrátane zabezpečenia ich správy, prevádzky i zabezpečenia a následne potom naimplementujeme najvhodnejšie mobilné aplikácie.

Spoločnosť SAP, ktorej sme partnerom, ponúka mnoho mobilných aplikácií pre oblasť ERP, CRM, SCM (riadenie a správu dodávateľského reťazca) či Business Analytics. Súčásťou nášho tímu skúsených pracovníkov sú vyškolení špecialisti ovládajúci produkty a mobilné vývojové platformy spoločnosti SAP.

Najčastejšie scenáre využitia mobility:

 • Mobilný predaj (podpora obchodného zástupcu, schôdzky, objednávky apod.)
 • Mobilná údržba vrátane rozšírenia o procesy v oblasti utilit (odpočty, odpojenie apod.)
 • Mobilný servis (podpora servisných zásahov u zákazníka)
 • Mobilná podpora rozvozu tovaru (dodávky, objednávky, fakturácie, pokladňa)
 • Mobilný nákup (podpora nákupcu, nákupný kôš)
 • Mobilný sklad (podpora skladového hospodárstva, inventúry)
 • Mobilné podporné aplikácie na zadávanie pracovných ciest a výkazov činností
 • Mobilný business inteligence (rozšírený reporting a analýzy)

Pre špecifické požiadavky sme schopní pripraviť návrh a následne realizáciu mobilnej aplikácie ušitej priamo na mieru vaším potrebám.

Chcete začať vo vašej spoločnosti využívať mobilitu? Obráťte sa na nás, pomôžeme vám zvoliť procesy, kde vďaka mobilite dosiahnete najväčšie prínosy, a následne implementovať zodpovedajúce riešenia.

Ako prví v ČR sme pomohli nášmu zákazníkovi POS Media implementovať mobilnú aplikáciu pre SAP Business One, vďaka ktorej má management k dispozícii na svojích iPhonoch reporty, prehľady zákaziek alebo stav plnenia kľúčových ukazateľov. Viac v prípadovej štúdii.

Mobilné aplikácie poskytujeme i v oblasti Enterprise Content Management, kde dodávame napríklad OpenText Everywhere, moderné riešenie pre zdieľanie informácií a dokumentov cez mobilné zariadenie alebo mobilnú aplikáciu pre prístup k informáciám v Microsoft SharePoint.K stále žiadanejším patrí mobilný reporting pri BI riešení, ktorý dovoľuje vytvárať reporty optimalizované pre prístup z mobilných zariadení. Manažéri si tak môžu behom krátkej chvíle skontrolovať aktuálne obchodné výsledky alebo uskutočňovať nadefinované schvaľovacie procesy.

Hlavné prínosy podnikovej mobility:

 • Zvýšenie produktivity
 • Dostupnosť informácií a rýchlejšie rozhodovacie procesy
 • Rýchlejšie riešenie špecifických problémov
 • Zvýšenie zákazníckej spokojnosti
 • Skrátenie obchodného cyklu
 • Zníženie personálnych nákladov
 • Zlepšenie trhovej pozície
 
 
 
 
 
Mobilita