Kolaborácia

IT riešenia môžu byť silným zdrojom konkurenčnej výhody v oblasti tímovej práce. Dôvodom, prečo tomu tak je, je náš stále sa zrýchľujúci rytmus života, vzdialenosti a bariéry medzi ľuďmi, ktorí nemôžu pracovať bok po boku, aj rozsah a rozmanitosť zmien, ktoré nás obklopujú a prichádzajú nečakane a z rôzných smerov.

Firmy a inštitúcie často riešia náhle situácie, pre ktoré nie je dopredu definovaný tím ani scenár, ktoré prebiehajú veľmi rýchlo a nie je v silách, ani právomoci jednotlivca ich samostatne uchopiť a vyriešiť. Pre takéto situácie je potrebný „kolektívny mozog“, viac uší či očí, okamžitá dostupnosť a možnosť z rôzných lokalít spoločne nahliadať na rovnaké informácie a ich súvislosti.

Súčasné technológie umožňujú spoločnostiam, aby ich tímy mohli spolupracovať veľmi efektívnymi spôsobmi, formou tzv. extrémnej kolaborácie.

V čom spočíva extrémna kolaborácia?

 • Možnosť viesť nepretržitú diskusiu (24x7).
 • Dať prístup k danému problému všetkým, ktorí v tejto chvíli môžu mať v hlave jeho riešenie.
 • Porozumieť tomu, kde v tíme ležia kľúčové znalosti.
 • Možnosť okamžitej reakcie vo chvíli, kedy vznikne potreba.
 • Spolupracovať bez bariér.

Všetky tieto potreby možno vyriešiť s pomocou vhodne nakonfigurovaného kolaboratívneho prostredia a pomocou správnej firemnej kultúry.

Sme pripravení pomôcť vám

 • Zorientovať sa v potrebách kolaborácie
 • Vytvoriť koncept technologického prostredia kolaborácie
 • Nastaviť kolaboratívne prostredie v aplikácii MS SharePoint
 • Zabezpečiť mobilný prístup
 • Vyladiť spoluprácu MS SharePoint s ďaľšími prostriedkami komunikácie
 • Naštartovať dlhodobý program postupného rozvoja firemnej kultúry kolaborácie
 • Hľadať a nachádzať modely uplatnenia „extrémnej kolaborácie“ v procese vytvárania konkurenčnej výhody.

Interné sociálne siete

Technologickým prostredím, ktoré môže významne podporiť kolaboračné procesy, sú tzv. interné sociálne siete.

Interné sociálne siete ponúkajú:

 • Prirodzené možnosti zdieľania profesionálnych profilov a v nich začlenených skuseností
 • Spoločné diskusné fóra viac či menej otvorených komunít
 • Jednoduchú online komunikáciu medzi jednotlivcami aj skupinami
 • Zdieľané úložisko v štýle „wikipedia“
 • Zdieľanie dokumentov a spolupráca pri ich vytváraní
 • Možnosti slobodného a pružného vytvárania nových komunít
 • Možnosti spoločného plánovania (kalendáre)
 • Možnosti mobilnej participácie a dostupnosti vyššie zmienených nástrojov

Obráťte sa na nás, naši skusení konzultanti vám pomôžu navrhnúť a vytvoriť čo najvhodnejšie prostredie formou postupného etapového rozvoja, ktorý zabezpečí nenásilný prevod komunikačných a kolaboračných aktivít zo súčasných, často neefektívnych prostredí.

 
 
 
 
 
Kolaborácia