Outsourcing podnikových procesov

Ľudia sú najcennejším aktívom väčšiny firiem. Zároveň však predstavujú až 40% celkových prevádzkových nákladov organizácie. K tomu sa pridáva aj skutočnosť, že je stále náročnejšie prijímať, rozvíjať a udržiavať pracovné sily.

Vzhľadom k rýchlo sa meniacemu konkurenčnému trhu a posunom do „znalostnej ekonomiky“ a globalizácie, dnes manažéri na riadenie ľudských zdrojov volia strategické nástroje na dosiahnutie konkurenčnej výhody cestou riadenia a optimalizácie najcennejšieho strategického podnikového aktíva s cieľom znižovať administratívne náklady.

Naša spoločnosť poskytuje profesionálne služby v oblasti outsourcingu spracovania miezd a personálnej agendy, vďaka ktorým dosiahnete zefektívnenie v oblasti personálnej administratívy a budete sa môcť sústrediť na svoj hlavný predmet podnikania. V rámci kompletnej služby za vás prevezmeme plnú zodpovednosť za správne spracovanie miezd v čase a v súlade s platnou legislatívou.

Najskôr spoločne vytvoríme zhodnotenie všetkých prínosov plánovaného riešenia tzv. Business Case, vďaka ktorému bude možné posúdiť vhodnosť využitia outsourcingu. Využitím našej metodiky tak získate nový pohľad na vašu organizáciu a príležitosti, ktoré vám takéto riešenie môže priniesť.

Na základe spracovanej Business Case vám pripravíme konkrétny návrh outsourcingu vybraných procesov vrátane jednoznačnej definície poskytovaných služieb, zodpovedností aj garancie SLA (nezávisle na prevádzkovanom systéme) tak, aby poskytovaný outsourcing bol úplne bezproblémový.

Hlavné prínosy:

  • Zvýšenie efektivity organizácie usporiadaním vnútorných väzieb
  • Optimalizácia a štandardizácia procesov
  • Úspora prevádzkových nákladov
  • Garancia kvality spracovania miezd v požadovanom čase
  • Záruka a náhrada škody v prípade chybného spracovania
 
 
 
 
 
Outsourcing podnikových procesov