Správa dokumentov a ECM
Nešpiňte si ruky papiermi
... v medziach zákona

Správa dokumentov a Enterprise
Content Management

Správa dokumentov a ECM

V oblasti Enterprise Content Management (ECM) poskytujeme popredné svetové technológie OpenText pre správu dokumentov, zdieľanie informácií a podporu procesov, vrátane implementácie predpripravených špecializovaných riešení a efektívnu integráciu do ostatných systémov. Viac na stránke: OpenText ECM.

Spoločnostiam využívajúcim produkt Microsoft SharePoint ponúkame integrovanú ECM nadstavbu s pripravenými riešeniami pre najviac požadované oblasti práce s dokumentami. Viac na stránke: ECM pre SharePoint.

Pre bezpečnú elektronickú archiváciu v súlade s legislatívou využívame dôveryhodné úložisko dát, ktoré zabezpečuje autorizovanú elektronickú konverziu dokumentov, vrátane podpory elektronických podpisov a časových pečiatok. Viac na stránke: Dôveryhodný elektronický archív alebo Archivácia dát v SAP.

Máme skúsenosti z mnohých implementácií ECM riešení, a to na medzinárodnej úrovni. Produkty OpenText pre SAP sú dnes už integrovanou súčasťou portfólia SAP, ktorého implementačným partnerom sme od roku 1994.

Vďaka detailným znalostiam ERP i ECM prostredia ponúkame zákazníkom SAP unikátnu kompetenciu pre riešenie správy dokumentov s väzbou na systém SAP. Viac na stránke: Správa dokumentov v SAP

Na zjednotenie procesov v spoločnosti, zjednodušenie a zrýchlenie schvaľovania využívame účinné nástroje workflow. Viac na stránke: Optimalizácia procesov a workflow

V neposlednom rade poskytujeme komplexné riešenie pre digitalizáciu dokumentov a vyťaženie dát zo štrukturovaných i neštrukturovaných dokumentov pomocou OCR, ICR a OMR technológií Abbyy, Kofax či OpenText, buď formou outsourcingu (v našom digitalizačnom centre DocuPoint) alebo zriadením skenovacieho pracoviska priamo u zákazníka. Viac na stránke: Digitalizácia a vyťažovanie dát z dokumentov

Zaujímate sa o problematiku ECM a legislatívu týkajúcu sa elektronických dokumentov? Prihláste sa na odbornú ECM konferenciu DOCURIDE, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s poprednými odborníkmi pre oblasť elektronickej archivácie a autenticity digitálnych dokumentov.

 
 
 
 
 
Správa dokumentov a ECM