Optimalizácia procesov a workflow

Ponúkame vám odbornú pomoc pri analýze a mapovaní procesov vo vašej spoločnosti. Odporučíme vám vhodné workflow či komplexné Business Process Management systémy pre elektronickú podporu a automatizáciu procesov, s cieľom zvýšiť ich efektivitu, zlepšiť organizáciu práce, znížiť náklady na firemné zdroje a dosiahnúť lepšie výsledky.

Riadenie spoločností je čím ďalej tým viac založené na procesoch, ktoré pracujú s dátami uloženými v celom rade systémov, a na efektívnom zapojení ľudí do tíchto procesov. Pre úspech spoločnosti je nevyhnutné procesy efektívne nastaviť, sledovať a umožniť vedúcim pracovníkom sa na základe získaných informácií správne a rýchlo rozhodovať.

Poskytujeme riešenia pre plnú automatizáciu vytvárania, spracovania, pripomiekovania, schvaľovania a obeh dokumentov v spoločnosti.

Na nastavenie procesov predovšetkým využívame workflow systémy spoločností OpenText a Nintex, ktorých hlavným prínosom je jednoduchý a rýchly návrh procesu, jeho podpora a elektronizácia. Výsledkom je jednoduchá a rýchla práca s dokumentmi.

Workflow môžete využiť napríklad pre tieto oblasti:

Sme pripravení riešiť vaše špecifické požiadavky a vyvinúť workflow na mieru vašim potrebám. Využitím špičkových technológií a nášho tímu programátorov sme schopní ponúknuť špecializované zákaznícke riešenia.

Naším zákazníkom poskytujeme aj komplexné riešenie pre Business Process Management od analýzy procesov, cez simuláciu a optimalizáciu až k automatizácii procesov, case management, sofistikované reportovanie až po analytiku postavenú na produkte OpenText BPM. Pokiaľ by ste sa radi dozvedeli viac, kontaktujte nás.

Medzi hlavné prínosy naších riešení patrí:

  • Zjednotenie procesov v spoločnosti
  • Zjednodušenie, zrýchlenie a sprehľadnenie schvaľovacích procesov
  • Okamžitý prenos dokumentov medzi pracovníkmi i viacerými lokalitami
  • Možnosť rýchlo a flexibilne reagovať na okamžitú situáciu či trendy
  • Rýchlejšie a kvalitnejšie odozvy na úlohy stanovené pracovníkom (eliminácia časových oneskorení)
  • Rýchla návratnosť investícií

 

Efektívne riešenie pre elektronické formuláre

Firemné procesy často využívajú rôzne typy formulárov a žiadaniek, ktoré zamestnanci či obchodní partneri vypĺňajú a ktoré sa ďalej spracovávajú. Obvykle prejdú schválením a potom sa na ich základe uskutočňujú ďaľšie činnosti.

Ponúkame vám komplexné riešenie Nintex Forms pre elektronické formuláre od ich definície a vytváranie, cez spracovanie, vypĺňanie až ku samotnému schvaľovaniu, ktoré možno využiť napríklad pre zmluvy, dohody, žiadosti, žiadanky, podania, dátové schránky, dodacie listy, smernice apod.

 
 
 
 
 
Optimalizácia procesov a workflow