Digitalizácia a vyťažovanie dát

Poskytujeme komplexné riešenie pre skenovanie dokumentov vrátane nástrojov na rozpoznanie čiarového kódu a vylepšenie obrazu, elektronickú konverziu a archiváciu dokumentov, prácu s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou, indexáciu a vyťaženie dát zo štrukturovaných i neštrukturovaných dokumentov pomocou technológií ABBYY, Kofax či OpenText, a to buď formou outsourcingu, alebo zriadením skenovacieho pracoviska priamo u zákazníka.

V oblasti digitalizácie a vyťažovanie dát sa špecializujeme na:

 • Analýzu potrieb skenovania a ďaľšieho spracovania dokumentov
 • Dodanie profesionálnych skenerov a skenovacích programov
 • Nasadenie riešenia skenovania na základe potrieb zákazníka
 • Opatrenie dokumentov elektronickým podpisom a zaistenie optickej archivácie
 • Vyťažovanie štrukturovaných i neštrukturovaných papierových dokumentov (OCR, ICR, OMR, rozpoznanie čiarových kódov a patch kódov)
 • Automatizáciu procesu spracovania papierových formulárov (eliminácia manuálneho prepisovania údajov)
 • Odovzdanie naskenovaných a vyťažených dát do ľubovoľných systémov tretích strán (ERP, ekonomických systémov, CRM apod.)

Hlavné prínosy:

 • Podpora bezpapierovej kancelárie
 • Jednoznačná evidencia dokumentov a zamedzenie ich straty
 • Rýchle získanie dát z dokumentov a zníženie chybovosti
 • Výrazná úspora času a práce s formulármi
 • Zníženie nákladov na archiváciu papierových dokumentov

Outsourcing digitalizácie a vyťažovania dokumentov

Pokiaľ si nechcete zaobstarať skenovacie zariadenie, zdigitalizujeme Vaše papierové dokumenty v priestoroch vašej spoločnosti alebo v našom centre zdieľaných služieb DocuPoint. Vyriešime vám spracovanie dokumentov od naskenovania až po prenos potrebných dát do vaších informačných systémov formou flexibilného outsourcingu.

Prínosy outsourcingu:

 • Minimalizácia rizika straty originálneho dokumentu
 • Rýchlejšia distribúcia dokumentu k užívateľovi okamžitým odovzdaním cez workflow (elektronický obeh)
 • Jednoznačná identifikácia dokumentu ihneď po vstupe do firmy

Naši skúsení špecialisti vám pomôžu navrhnúť a nasadiť najefektívnejšie riešenie. Pohovorte si s nimi o vašich požiadavkách.

 
 
 
 
 
Digitalizácia a vyťažovanie dát