Dôveryhodný elektronický archív

Dodáme Vám elektronický archív dokumentov v ľubovoľnom formáte, ktorý bude plniť funkciu dôveryhodného úložiska pre celú Vašu spoločnosť a splní legislatívne požiadavky na elektronickú archiváciu.

Pomocou nášho riešenia budete môcť spracovávať, dlhodobo a štrukturovane archivovať ľubovoľné množstvo dokladov a dokumentov podľa právnych predpisov, pričom ich čitateľnosť a preukázateľnosť bude trvalo zachovaná.

Každá spoločnosť vytvára a spracováva veľké množstvo dokladov a dokumentov, ktoré nie je možné podľa právnych noriem zničiť, naopak je potrebné ich dlhodobo archivovať. Ponúkame Vám riešenie, ktoré prevedie Vaše dôležité firemné dokumenty do formátu PDF/A, označí ich kvalifikovanými časovými pečiatkami, uloží ich do certifikovaného archívu a zabezpečí ich trvalú čitateľnosť a preukázateľnosť. Pri dokumentoch, ktorým končí platnosť časovej pečiatky, bude zabezpečené ich "preznačkovanie".

Pomôžeme Vám zabezpečiť:

 • Bezpečnú archiváciu
 • Trvalú čitateľnosť a preukázateľnosť archivovaných dokladov
 • Nezávislosť na HW a SW platforme
 • Garanciu pôvodu a nemennosti
 • Auditorskú stopu
 • Dôveryhodnosť uloženia dát

Prínosy elektronického archívu:

 • Bezpapierová kancelária
 • Zabezpečenie elektronickej archivácie podľa platnej legislatívy
 • Bezpečné uloženie elektronických dát
 • Rozhranie na ďaľšie systémy (firemné zdielané úložisko)
 • Podpora práce s elektronickým podpisom/značkou a časovými pečiatkami

Elektronický archív v súlade s legislatívou

Náš "dlhodobý dôveryhodný archív" je preverené a samostatné riešenie, ktoré sa môže integrovať do ďalších informačných systémov (napríklad prepojenie na elektronickú podateľňu, správu registratúry, systém správy dokumentov, digitalizačné systémy, OCR systémy, ERP systémy alebo ich kombináciu). Kľúčovou vlastnosťou je ochrana dokumentov a ich integrity v archívnom úložisku. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je podpora dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Pri tvorbe a úpravách našich riešení sú zohľadňované najmä zákony 395/2002 Z.z., 305/2013 Z.z., 215/2002 Z.z. a rad ďaľších, vrátane ich novelizácií a vyhlášok s nimi súvisiacich.

V prípade záujmu o túto problematiku nás prosím kontaktujte.

 
 
 
 
 
Dôveryhodný elektronický archív