OpenText ECM

Produkty OpenText poskytujú kompletnú funkcionalitu pre riadenie a zabezpečenie firemného obsahu. Ponúkajú nástroje na integráciu ľudí, procesov a na nich viazaných dokumentov, ktoré pomáhajú spoločnostiam zvýšiť produktivitu, zabezpečiť preukázateľnosť špecifických dokladov po dobu desiatok rokov a celkovo znížiť náklady na ukladanie dát (TCO).

Každá spoločnosť vytvára a prijíma obrovské množstvo informácií, ktoré je potrebné riadiť, efektivne využívať a vyhodnocovať, ale zároveň ich aj bezpečne a dlhodobo uchovávať. Ide o informácie ako štrukturované, pochádzajúce z databázových systémov alebo formulárov, tak aj pološtrukturované, ako sú napríklad faktúry, a neštrukturované, napríklad vo forme zmlúv alebo e-mailov.

Pre celofiremnú správu, organizáciu a zdieľanie informácií, hlavne riešenie správy zmlúv, faktúr a ďaľších firemných dokumentov, najčastejšie využívame produkt OpenText Content Lifecycle Management (OpenText CLM).

OpenText CLM

OpenText CLM dokáže integrovať akýkoľvek firemný obsah naprieč aplikáciami do zabezpečenej a centrálne spravovanej knižnice s riadeným prístupom, jednoduchou dostupnosťou informácií a zabezpečením dlhodobej archivácie v súlade s legislatívou a firemnými predpismi. Obsahuje nástroje pre digitalizáciu a vyťažovanie dát, vytváranie a správu dokumentov v celom jej životnom cykle a funkcionalitu workflow pre automatizáciu a zjednodušenie schvaľovacích procesov.

Pomocou OpenText CLM nejčastejšie riešime:

 • vytváranie, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv
 • spracovanie a schvaľovanie dodávateľských faktúr
 • evidenciu a distribúciu došlej korešpondencie
 • správu došlých a odoslaných dátových správ (dátové schránky)
 • správu smerníc a ISO dokumentácie
 • správu dodacích listov

Špecializujeme sa i na ďaľšie produkty a riešenie z radu OpenText Enterprise Information Management:

 • SAP Extended ECM by OpenText
 • Jeden zo svetovo najrozšírenejších ECM produktov pre komplexnú správu neštrukturovaného obsahu v systéme SAP, ktorý okrem riešenia SAP dokumentov, spája tiež transakčné údaje s externým neštrukturovaným obsahom.

 • SAP Document Access by OpenText
 • Riešenie pre uloženie a sprístupnenie všetkých potrebných dokumentov v systéme SAP z hľadiska obchodných procesov, nie len transakcií, naprieč SAP aplikáciami.

 • OpenText CLM for SharePoint
 • Produkt pre riadenie a zabezpečenie všetkého obsahu vytvoreného v aplikáciách Microsoft SharePoint.

 • OpenText Employee File Management
 • Riešení bezpapierovej personalistiky v systéme SAP, ktoré nahrádza potrebu uchovávať informácie o zamestnancoch v papierovom archíve.

 • OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions
 • Riešenie pre automatické spracovanie faktúr v systéme SAP, ktoré výrazne zjednodušuje a zrýchľuje proces účtovania faktúr. Optimalizuje a zjednodušuje proces tvorby, správy, monitorovania a nasmerovanie nákupných objednávok a faktúr pre pracovníkov učtárne a dodávateľov. Pre spracovanie faktúr sa využíva zabezpečený internetový prehliadač, kde môžu účtovníci a dodávatelia spolupracovať na riešení problémov, informovať sa o stave faktúry, skontrolovať číslo objednávky, vložiť faktúru a mnohé ďaľšie veci.

 • OpenText Customer Communication Management
 • Riešenie pre efektívne navrhovanie, vytváranie a automatická hromadná distribúcia obchodnej komunikácie a to ako v papierovej podobe, tak predovšetkým v moderných elektronických formátoch.

 • OpenText Business Process Management
 • Komplexné riešenie pre BPM od analýzy procesov, cez simuláciu a optimalizáciu až k automatizácii procesov, case management, sofistikované reportovanie až po analytiku.

 • Moderné aplikácie pre zdieľanie informácií a dokumentov cez mobilné zariadenie - OpenText Everywhere, OpenText Wave, sociálnu vnútrofiremnú komunikáciu a správu informácií - OpenText Tempo Social či aplikácie pre jednoduché a bezpečné zdieľanie dokumentov a súborov vo firme i mimo nej - OpenText Tempo Box.
 
 
 
 
 
OpenText ECM