ECM pre SharePoint

Ponúkame vám integrovanú ECM nadstavbu pre Microsoft SharePoint založenú na systéme TreeINFO pre SharePoint, ktorý prináša hotové riešenia zamerané na špecifiká procesov práce s dokumentami alebo konkrétne typy dokumentov vrátane možnosti rýchleho vývoja ďaľších riešení na mieru.

Vďaka našej ECM nadstavbe pre SharePoint budete môcť jednoducho a rýchlo spravovať a automaticky spracovávať firemné dokumenty - od jednoznačnej evidencie vstupu do firmy, zabezpečenie digitalizácie a OCR spracovanie, cez elektronickú archiváciu podľa platnej legislatívy, riadený obeh a schvaľovanie vo workflow až k prenosu do ERP či ekonomických systémov a výstupu dokumentov z firmy.

Na schvaľovacie procesy využívame osvedčený nástroj Nintex Workflow, ktorý zabezpečuje efektívny obeh dokumentov v požadovaných procesoch a je aj naplno podporovaný zo strany Microsoft. Elegantné formuláre vytvárame pomocou systému Nintex Forms.

Pre bezpečné uloženie celého obsahu SharePoint vrátane nativného prepojenia do ďaľších systémov, dodávame riešenie na platforme OpenText, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na elektronickú archiváciu a podporuje prácu s elektronickým podpisom a časovými pečiatkami.

V oblasti dávkového skenovania a vyťažovania dokumentov poskytujeme technológie spoločností ABBYY a Kofax. Viac na stránke: Digitalizácia a vyťažovanie dát.

Jedinečné ECM riešenie pre SharePoint

S implementáciami v prostredí MS SharePoint máme rozsiahle skúsenosti. Zákazníkom navrhujeme optimálny spôsob nasadenia celého ECM riešenia tak, aby najlepšie spĺňal ich potreby a minimalizoval požiadavky na súčinnosť pri implementácii. V tíme máme špecialistov na všetky komponenty riešenia (TreeINFO, formuláre, workflow, skenovacie nástroje i archiváciu), dodávku tak realizujeme ako celok bez potreby ďaľších subdodávateľov.

Hlavné prínosy TreeINFO pre SharePoint:

 • Zrýchlenie práce užívateľov v SharePoint
 • Intuitívne ovládanie, ktoré snižuje potrebu užívateľského školenia.
 • Využitie celosvetovo podporovanej a overenej platformy Microsoft SharePoint, ktorá zabezpečuje garanciu stability a dlhodobej podpory.
 • Zníženie nákladov na prevádzku aplikácie – po ukončení projektu spravujú aplikáciu vaši zaškolení administrátori.
 • Rýchla implementácia vďaka pripraveným agendám

Pripravené agendy TreeINFO pre SharePoint:

Prijaté faktúry

Automatizované spracovanie prijatých faktúr v SharePoint - naskenovanie, elektronická archivácia, vyťaženie potrebných údajov, ich validácia a prenos do ERP či ekonomických systémov, obeh a riadené schvaľovanie vo workflow a následné zaúčtovanie. Ponúkame špecializované riešenie pre automatické spracovanie faktúr v SAP.

Vydané faktúry

Kompletné riešenie pre elektronickú archiváciu vydaných faktúr v SharePoint, v súlade s legislatívou.

Zmluvy

Kompletné riešenie evidencie a archivácie zmluvných dokumentov v SharePoint. Automatizácia procesu tvorby zmlúv vrátane riadeného prípomienkovania a schvaľovania vo workflow. Automatická kontrola platnosti zmlúv a ich predlžovanie.

Spisová služba pre komerčné organizácie

Kompletné riešenie pre elektronickú evidenciu a archiváciu každej prijatej a odoslanej pošty v SharePoint, vrátane spracovania správ z dátových schránok. Riešenie je navrhnuté tak, aby prijaté dokumenty a záznamy mali väzbu na dokumenty naprieč celým systémom.

ISO dokumentácia

Kompletné riešenie elektronického spracovania dokumentácie akosti v SharePoint vrátane elektronickej podpory procesov schvaľovania dokumentácie a podpory zoznamovania sa s informáciami.

Obchodná dokumentácia

Kompletné riešenie pre evidenciu obchodnej dokumentácie v SharePoint vrátane vytvárania úloh pre jednotlivých účastníkov obchodného procesu.Hlavné vlastnosti nášho ECM riešenia pre SharePoint:

 • Priama integrácia s Active Directory (užívateľovi stačí prihlásenie na pracovnej stanici)
 • Prístup k dátam odkiaľkoľvek pomocou známeho prostredia internetového prehliadača
 • Dynamická správa prístupových práv k dokumentom a informáciám
 • Univerzálne rozhranie pre import informácií z rôznych zdrojov (napr. skenovacie programy, poštové servery apod.)
 • Rozhranie pre komunikáciu s informačnými a ekonomickými systémami, ktoré umožnia obojstrannú výmenu dát
 • Grafický návrhár workflow procesov, ktorým možno nastaviť aj uskutočnenie systémových krokov, ako napr. tvorba reportov, odoslanie notifikácií, eskalačný management apod.
 • Grafický návrhár pre tvorbu formulárov
 • Fulltextové vyhľadávanie s možnosťou nastavenia presných kritérií pre export výsledkov ako podklad pre BI
 • Mobilný prístup k informáciám a možnosť spracovania workflow prostredníctvom bystrého telefónu.

Chcete sa dozvedieť viac o ECM riešení pre SharePoint? Navštívte stránky: www.sharepointecm.sk alebo nás kontaktujte.

 
 
 
 
 
ECM pre SharePoint