SAP Information Lifecycle Management

SAP Information Lifecycle Management (ILM) rozširuje štandardnú funkcionalitu archivácie dát v SAP tak, aby správa dát zodpovedala interným, externým a legislatívnym požiadavkám na ich uchovávanie a skartáciu v čase.

ILM podporuje dve základné aktivity:

  • Retention Management
  • Správu dat v čase

  • System Decommissioning
  • Odstavenie nepoužívaných systémov

Základom správy dát v čase je štandardná SAP dátová archivácia využívajúca archivačné objekty na odstránenie originálnych dát z databázy systému. K archivovaným dátam (rovnako tak dokumentom a ďaľším objektom) je potom možné priradiť pravidlá, ktoré určujú, kde budú dáta uložené, ako dlho budú prístupné a kedy môžu byť odstránené.

Odstavenie nepoužívaných systémov umožňuje bezpečne uložiť dáta z odstavených systémov, nastaviť nad nimi pravidlá pre správu v čase a sprístupniť ich pomocou nástrojov Business Inteligence.

Prínosy SAP ILM:

  • Zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami na uchovávanie dát v čase
  • Vyhovenie požiadavkám na ochranu osobných údajov
  • Správa dát, ktoré je potrebné uchovávať pre súdne pojednávania
  • Zníženie nákladov na prevádzku nepoužívaných systémov pri zabezpečení prístupu na ich dáta
 
 
 
 
 
SAP Information Lifecycle Management