SAP Document Access by OpenText

SAP Document Access by OpenText rozširuje systém SAP v oblasti správy dokumentov. Umožňuje v systéme SAP prehľadné a intuitívne zobrazenie dokumentov a dát z hľadiska firemných procesov, naprieč používanými aplikáciami, s využitím bezpečného centrálneho úložiska.

Prínosy SAP Document Access by OpenText:

 • Maximálna transparentnosť procesov v moduloch a systémoch SAP
 • Komplexný pohľad na obchodné dokumenty a súvisiace dáta naprieč aplikáciami
 • Sprístupnenie non-SAP dokumentov do prostredia SAP
 • Kompletná funkcionalita pre správu dokumentov v prostredí SAP
 • Bezpečná a dlhodobá archivácia všetkých dokumentov a dát v rámci bezpečného centrálneho úložiska
 • Úzka integrácia do prostredia SAP

Doculink for SAP

Súčasťou riešenia je aplikácia Doculink for SAP integrovaná do prostredia SAP, ktorá vďaka užívateľsky príjemnému rozhraniu ponúka ľahký prístup k dokumentom pomocou zložiek v stromovej štruktúre. Užívatelia tak môžu i bez hlbšej znalosti SAP spravovať, vyhľadávať a zobrazovať dokumenty s väzbou na SAP i všetky ostatné dokumenty, nezávislé na jeho transakciách či moduloch.

Archivované dáta i dáta uložené v produktívnej databáze SAP sú zobrazované súčasne, možno ich spoločne analyzovať a vytvárať potrebné reporty a tlačové zostavy.

Vlastnosti Doculink for SAP:

 • Ľahký prístup k dokumentom pomocou nastavených intuitívnych pohľadov
 • Súčasný pohľad na online i offline dáta
 • Podpora procesov vytvárania dokumentov (check-in, check-out, verzovanie, stav spracovania)
 • Vytváranie dokumentov zo šablón (zmluvy, zákaznícka dokumentácia)
 • Možnosť zobrazenia dokumentov prostredníctvom webového rozhrania


Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach správy dokumentov v SAP? Napíšte nám, máme rozsiahle znalosti systémov SAP a ECM a sme pripravení konzultovať s Vami Vaše konkrétne požiadavky.

 
 
 
 
 
SAP Document Access by OpenText