Invoice Process Management

Potrebujete jednoducho spracovať faktúry prichádzajúce do vašej spoločnosti v rôznych formách a mať prehľad o stave ich schvaľovania?

Pomôžeme vám zautomatizovať celý proces spracovania došlých faktúr, od ich prijatia až po zaúčtovanie v systéme SAP. Bez ohľadu na to, v akých formátoch dokumenty prichádzajú. Podporujeme elektronickú výmenu dokumentov vo všetkých bežne používaných formátoch.

Chcete ušetriť prostriedky a mať potrebné dokumenty vždy rýchlo k dispozícii?

Skrátením času potrebného na vyhľadanie, prepisovanie dát a prenos faktúr významne ušetríte prostriedky a budete mať k dispozícii dôležité informácie pre okamžité rozhodovanie a pohotovú komunikáciu so zákazníkmi či dodávateľmi. Navyše sa vyvarujete možných rizík z nedodržania termínov platieb a zlepšíte Vaše cash flow.

Riešenie Invoice Process Management (IPM)

Ponúkame vám unikátne riešenie pre váš systém SAP, ktoré zabezpečí komplexnú správu a jednoznačnú evidenciu všetkých došlých faktúr, bez ohľadu na to, či prišli v papierovej forme alebo elektronicky, ich elektronickú archiváciu podľa platnej legislatívy a kompletné automatické spracovanie. Toto spracovanie zahŕňa zabezpečenie digitalizácie a obstaranie dát formou flexibilného outsourcingu alebo zriadením skenovacieho a vyťažovacieho pracoviska priamo vo vašej spoločnosti, ďalej schvaľovanie faktúr vo workflow a vlastné zaúčtovanie s možnosťou on-line prístupu k príslušnému elektronickému dokladu alebo naskenovanému originálu.

IPM nie je len technickým riešením pre správu došlých faktúr, ale i komplexnou službou, vďaka ktorej sa už nebudete musieť starať o to, akou formou vám dodávatelia posielajú faktúry, a napriek tomu tento daňový doklad nájdete v systéme SAP vždy na rovnakom mieste a v rovnakej podobe.

Hlavné prínosy riešenia IPM

  • Zníženie nákladov na spracovanie došlých faktúr a ďalších firemných prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentov
  • Jednoznačná evidencia dokumentov a odstránenie rizika ich straty
  • Zrýchlenie a transparentnosť schvaľovacieho procesu v rámci viacerých lokalít
  • Úspory nákladov za kopírovanie a priestory archívu
  • Zaistenie elektronickej archivácie v súlade s legislatívou
  • Rýchle nasadenie riešenia, štandardne do 3 mesiacov

Riešenie IPM pokrýva komplexný proces spracovania faktúr

Document Cockpit for SAP pre evidenciu a spracovanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentov v SAP

Efektívna evidencia všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentov v systéme SAP je od určitého množstva veľmi neľahká úloha. Preto sme vyvinuli modul Document Cockpit for SAP, ktorý zabezpečuje kompletnú evidenciu a spracovanie všetkých prichádzajúcich aj odchádzajúcich dokumentov, poskytuje užívateľsky prehľadné usporiadanie a centralizuje ich spracovanie.

Vďaka modulu Document Cockpit for SAP budete mať všetky dôležité firemné dokumenty ľahko dostupné, môžete ich ľubovoľne triediť a následne nastaviť požadovanú formu spracovania. Faktúry je možné v prípade nastavenej kontroly dát automaticky zaúčtovať, vyhľadávať, prezerať, triediť, vrátiť dodávateľovi e-mailom, opravovať, manuálne zaúčtovať, nechať znovu automaticky spracovať alebo odoslať do workflow na schválenie. Modul využíva workflow prebiehajúce buď priamo v systéme SAP alebo v externých systémoch ako je Microsoft SharePoint, OpenText CLM a ďalších.

Zvýšte funkcionalitu vášho systému SAP v oblasti efektívnej práce s dokumentmi! Napíšte nám, sme pripravení s vami konzultovať vaše konkrétne požiadavky.Flexibilný outsourcing spracovania prichádzajúcich dokumentov

Nemusíte si kupovať drahé technológie, školiť zamestnancov a zaťažovať ich obsluhou. My vám formou služby zabezpečíme jednoznačnú evidenciu a spracovanie všetkých prichádzajúcich faktúr a ďalších kľúčových dokumentov bez ohľadu na ich pôvodný formát. Papierové dokumenty naskenujeme v našom digitalizačnom centre a pomocou inteligentných OCR technológií z nich vyťažíme potrebné dáta.

Výsledkom budú validné dáta pre váš systém SAP a istota, že všetky prichádzajúce daňové doklady budú preukázateľne odovzdané systému SAP k ich vlastnému spracovaniu, ako je schválenie, zaúčtovanie apod.

Zvoľte si rozsah outsourcingu spracovania faktúr a ďalších dôležitých firemných dokumentov podľa skutočných potrieb.


 
 
 
 
 
Invoice Process Management