OpenText Employee File Management

Personálne oddelenie je zavalené operatívou

Vaši personalisti často venujú príliš veľa času riešeniu administratívnych úloh a dopytom týkajúcich sa rôznych aspektov zamestnanca a nezostáva im kapacita na ďaľšie dôležité činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Uľahčite im prácu digitalizáciou osobných zložiek zamestnancov, aby mohli byť blžšie Vaším ľuďom.

Personálne dokumenty sú uchovávané vo viacerých lokalitách bez možnosti efektívneho zdieľania

Ponúkame Vám riešenie, ktoré umožní jednoducho, prehľadne a bezpečne uchovávať všetky HR dokumenty prostredníctvom zdieľaných elektronických zložiek zamestnancov. Vaši personalisti budú mať všetky dôležité údaje vždy rýchlo k dispozícii, zredukujú ručné či duplicitné zadávanie dát, citlivé informácie budú bezpečne uložené v súlade so zákonnými a firemnými požiadavkami. Množstvo papierových dokumentov a kópií sa zníži na potrebné minimum.

Je potrebné zabezpečiť bezpečné spracovanie citlivých údajov a ich archiváciu podľa platnej legislatívy

Súčasťou nášho riešenia je dôveryhodné elektronické úložisko dokumentov a dát, ktoré zabezpečí spracovanie, riadenú skartáciu či dlhodobú archiváciu ľubovoľného množstva dokladov podľa právnych predpisov, pričom ich čitateľnosť a preukázateľnosť bude zachovaná po dobu desiatok rokov.

Hlavné prínosy riešenia EFM:

  • Prehľadná organizácia všetkých osobných dokumentov a dát zamestnancov vo forme stromovej štruktúry v jednom systéme s väzbou na workflow
  • Okamžitá dostupnosť personálnych dát a dokumentov vrátane ich histórie
  • Efektívnejšia práca personálneho oddelenia – orientácia na činnosti s vyššou pridanou hodnotou pre zamestnanca i zamestnávateľa
  • Rýchle a bezpečné zdieľanie HR dokumentov medzi viacerými lokalitami, zrýchlenie naviazaných procesov
  • Zníženie nákladov pri využití centralizácie spracovania kľúčových firemných dokumentov
  • Zefektívnenie dávkového vstupu dát do systému
  • Úspory nákladov za kopírovanie, priestory archívu a dohľadávanie informácií
  • Zvýšenie bezpečnosti pri nakladaní s osobnými dátami
  • Zabezpečenie zákonných a firemných lehôt na obnovu či skartáciu/archiváciu dokumentov

Komplexné riešenie bezpapierovej personalistiky

OpenText Employee File Management (EFM) v systéme SAP zabezpečí prehľadnú organizáciu a okamžitú dostupnosť všetkých dôležitých personálnych dokumentov prostredníctvom elektronických osobných zložiek zamestnancov. Nativnú integráciu riešenia do prostredia SAP, priama nadväznosť na transakcie HR modulu a možnosť nastavenia užívateľských pohľadov i na dokumenty a dáta bez väzby na tento systém, výrazne zjednoduší administratívnu prácu HR oddelenia. To všetko v rámci jediného prístupu a systému - SAP. Súčasťou riešenia je aj zabezpečenie digitalizácie dokumentov (dávkové naskenovanie, vyťaženie potrebných údajov pomocou OCR technológií a ich následné odovzdanie systému SAP), elektronická archivácia v súlade s legislatívou a možnosť prepojenia s workflow systémami či zamestnaneckým interným portálom.

Pozrite si krátke video k riešeniu EFM


Naše referencie:
Prípadová študia implementácie riešenia EFM v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.


Využite potenciál Vášho systému SAP v oblasti riadenia ľudských zdrojov! Naši odborníci majú hlboké znalosti systémov SAP a ECM a sú pripravení konzultovať s Vami Vaše konkrétne požiadavky. Napíšte nám.

 
 
 
 
 
 
OpenText Employee File Management