Odborové riešenia SAP

Má váš súčasný ekonomicko-informačný systém obmedzenú funkcionalitu bez možnosti integrácie a ďaľšieho rozvoja?

Poskytneme vám komplexnú odborovú nadstavbu S2AP založenú na najmodernejšom štandarde SAP S/4HANA pre detailné plánovanie, riadenie a kontrolu všetkých procesov spojených s vaším odvetvím.

Riešenia v sebe integrujú osvedčené postupy (Best Practices) spoločnosti SAP, tak naše dlhoročné skúsenosti z projektov, detailné znalosti procesov obchodných i výrobných firiem a nami vyvinutú sadu aplikácií pre podporu špecifických odborových procesov s cieľom dodať vám riešenie s najvyššou pridanou hodnotou.

V akých odboroch sme najsilnejší?

Potravinárstvo a procesná výroba

Rozumieme výrobným procesom v potravinárskom priemysle a máme rozsiahle skúsenosti so spracovaním mäsa. V našich riešeniach využívame funkcionalitu a nastavenia špecifické pre tento odbor, ako je napríklad používanie viacerých merných jednotiek, obrátené kusovníky, riadenie kvality výroby a ďaľšie.

Prečítajte si viac o riešení S2AP for Food.

Obchod a logistika

Sme nositeľmi odborného know-how maloobchodných, veľkoobchodných a logistických procesov. V našich riešeniach využívame funkcionalitu typickú pre obchodný a prepravný trh, ako je napríklad riadenie predajnej a logistickej ekonomiky, riadenie vzťahov s dodávateľmi, pokladničný systém, plánovanie prepravy a ďaľšie.

Prečítajte si viac o riešení S2AP for Retail.

Automobilový priemysel

Máme skúsenosti z rollout projektov ERP systému SAP v oblasti automobilového priemyslu, kedy riešenie rešpektuje miestne požiadavky a špecifiká. V našich riešeniach využívame osvedčené postupy a nastavenia pre plánovanie a riadenie výroby, riadenie skladov, riadenie kvality a ďaľšie kľúčové oblasti vychádzajúce z potrieb výrobcov v tomto odvetví.

Pokiaľ by ste radi získali viac informácií o Sabris odborových riešeniach S2AP, kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
Odborové riešenia SAP