Pokladničné systémy pre SAP

Potrebujete si v konkurenčnom prostredí udržať silnú pozíciu, rýchlo expandovať alebo zvýšiť ziskovosť Vášho obchodu?

Z pohľadu retailovej spoločnosti sa jeden z kľúčových kontaktov so zákazníkom odohráva pri pokladni. Zákazník by mal byť rýchlo a bezchybne vybavený. Pokiaľ operácie na pokladni trvajú príliš dlho alebo sú na tovare a pokladni uvedené rozdielne údaje, zákazník nie je spokojný.

Ďaľšími hrozbami potom môže byť chybný stav množstva tovaru na sklade, nevyrovnané účty hlavnej knihy, nesprávne odvedené DPH, nepresne odvedené tržby, chýbajúce uzávierky, nejasné pokladničné kompetencie, neskoro odhalená defraudácia. To je výpočet len niekoľkých možných problémov, s ktorými sa môže obchodná spoločnosť stretávať.

Na základe naších skúseností z projektov v obchodných spoločnostiach sme vyvinuli účinný nástroj Sabris POS Solution (Point Of Sale - predajné miesto), ktorého vlastnú podstatu tvorí CashDesk - pokladňa.

Pokladne poskytujeme v dvoch verziách. Prvá je určená na predaj supermarketového typu, teda na rýchle vybavenie plného nákupného košíka, kde základným princípom je práca s čiarovými kódmi. Druhá verzia je užívateľsky o mnoho komfortnejšia. Dotykový displej sa tu stáva hlavným nástrojom na realizáciu pokladničných operácií. Rôzne kritériá na vyhľadávanie tovaru, položkové zľavy i zľavy na doklad, darčeky, akcie, hotovostné platby v rôznych menách, platby kartou, certifikátom, stravnými lístkami, či kombinovane, platba faktúr, uzávierky, odvody a dotácie, režijná pokladňa, to všetko je samozrejmosťou.

Doklad možno priradiť k pomenovanému zákazníkovi či objektom, ako je napríklad stôl či stojan. Práca s viacerými odloženými dokladmi umožňuje uspokojiť zábudlivých zákazníkov, ale aj potreby špeciálneho predaja v reštaurácii či na benzínovej pumpe.

Všetky dáta predajne sú spravované POS Serverom. Užívateľské prostredie k nemu poskytuje POS Manager. Pomocou neho môže vedúci predajne dáta kontrolovať aj spravovať. Master Server potom zabezpečuje komunikáciu s ERP systémom, do ktorého má byť POS riešenie začlenené.

Kontrola dát

Pokiaľ je riešenie POS správne nasadené, dochádza k vyrovnaniu na účtoch hlavnej knihy pomocou vstupov dokladov, odvodov a dotácií na jednej a uzávierok na strane druhej. Potom možno správnosť a úplnosť všetkých uskutočnených operácií jednoducho skontrolovať obyčajným pohľadom do hlavnej knihy. Pokiaľ nechcete zaťažovať svoje účtovníctvo takto precíznym prístupom alebo chcete disponovať viacerými nezávislými kontrolnými mechanizmami, ponúkame Vám funkcionalitu pre krížovú kontrolu všetkých prijatých dát a dopočítavajúcu potrebné vyrovnania na „virtuálnych účtoch“. Aby report všetko vyhodnotil kladne, je potrebné dodržať odporučené metodické postupy.

Vďaka tomu získate niekoľkonásobnú kontrolu rôzných úrovní pokladničného systému. Štandardné zakomponované nástroje SAP umožnia správcom systému kontrolovať spracovanie dát na technickej úrovni. Uskutočnenie požadovaných operácií potom môže skontrolovať správca POS v  základnom reporte framework. Hlavná kniha a kontrolný report umožňujú rôznym spôsobom skontrolovať spracovanie dát z pohľadu účtovného. Tým je zabezpečená kontrola technická, logická a účtovná. Sekundárnym prejavom je aj kontrola metodických postupov. Pokiaľ nebudú dodržané, ukážu to súčty kontrolného reportu alebo denné medzisúčty v hlavnej knihe.

Diskontný predaj, internetový predaj, potraviny, keramika, koberce, športový tovar, záhradníctvo, elektronika a ďaľšie odbory preverili Sabris POS Solution. Riešenie je nasadené v niekoľkých krajinách strednej Európy vo fiškálnom i nefiškálnom móde. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás.

Pokladničný systém Sabris POS Solution

Riešenie, ktoré Vám zabezpečí komplexnú správu pokladničného procesu v reálnom čase, poskytne detailný prehľad o všetkých skladových aj finančných operáciách uskutočnených na pokladniach, zabezpečí bezpečný obojstranný prenos dát medzi informačným a pokladničným systémom a ponúkne využitie rôznych marketingových akcií, ako sú zľavy, kupóny apod.

Najväčšia pridaná hodnota POS Solution je v integrácii so systémom SAP

Naše riešenie ponúka rozhrania na rôzné systémy, najväčšiu pridanú hodnotu však prináša pri nasadení s ERP SAP. Tu ponúkame ďaľší softwarový komponent Sabris POS Framework for SAP, ktorý zabezpečí bezpečné spracovanie prijatých dát, evidenciu väzieb medzi vstupnými IDOCmi, pokladničnými dokladmi a vznikajúcimi standardnými SAP dokladmi, ako sú MM doklady, SD faktúry, FI doklady.

Všetky operácie sú logované podľa jednotných pravidiel, chyby sa reportujú v prehľade dokladov alebo môžu byť eskalované pomocou SAP workflow. Tieto pokročilé vlastnosti Sabris POS Framework spolu s oddelením POS Serveru a pokladne, ktoré umožňuje štandardný offline režim bez nutnosti permanentného spojenia s centrálnym systémom, tvorí hlavnú konkurenčnú výhodu Sabris POS Solution. Naviac vďaka tomu, že dodávame zákazníkom kompletné riešenie SAP, poznáme ich kompletné procesy nadväzujúce na tie pokladničné.

 

Sabris POS Solution je stabilné certifikované Microsoft.NET riešenie, vhodné pre obchodné reťazce rôznej veľkosti. V prípade rastu Vašej obchodnej siete sa bez problémov prispôsobí požiadavkám väčšieho počtu pokladničných miest. Jeho obsluha je veľmi jednoduchá a nie je potrebné náročné zaškolenie personálu. Systém je naviac odolný voči chybám spôsobenými neskúsenými užívateľmi.

Naše referencie:


   


Vlastnosti Sabris POS Solution:

  • Možnosť previazania na už používané riešenia
  • Možnosť pripojenia platobných terminálov, čítačiek čiarových kódov a ďaľšieho príslušenstva
  • Možnosť začlenenia motivačných klientských zostáv a spätnej väzby na pokladničný systém
  • Možnosť využitia špeciálnych zákazníckych displejov na premietanie reklám zákazníkovi
  • Jednoduchá prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám
  • Dostupnosť rôznych jazykových mutácií
  • Zabezpečenie online i offline prevádzky pokladní pre prípad výpadku spojenia medzi predajňou a centrálou
 
 
 
 
 
Pokladničné systémy pre SAP