Správa dokumentov v SAP

V systéme SAP sa špecializujeme na spracovanie dokumentov v ich celom životnom cykle, podporu schvaľovacích procesov vo workflow, bezpečnú elektronickú archiváciu dát aj dokumentov a integráciu s ďalšími systémami.

Poskytujeme štandardné produkty z portfólia SAP, hlavne:

Implementujeme špecializované riešenia pre vybrané oblasti spracovania dokumentov v SAP:

 • Invoice Process Management (IPM)
 • Unikátne riešenie pre komplexnú správu a jednoznačnú evidenciu všetkých došlých faktúr bez ohľadu na to, či prišli v papierovej forme, či elektronicky, ich elektronickú archiváciu podľa platnej legislatívy a kompletné automatické spracovanie (digitalizácia, vyťaženie dát, obstaranie dokladu, schválenie faktúr a vlastné zaúčtovanie s možnosťou online prístupu k príslušnému elektronickému dokladu).

 • OpenText Employee File Management (EFM)
 • Riešenie, ktoré zabezpečí v systéme SAP prehľadnú organizáciu a okamžitú dostupnosť všetkých dôležitých personálnych dokumentov prostredníctvom elektronických osobných zložiek zamestnancov. Zároveň výrazne podporí a zrýchli všetky procesy spojené s týmito dokumentmi.

Hlavné prínosy nami poskytovaných riešení:

 • Efektívnejšia práca so systémom SAP
 • Integrované riešenie problematiky správy obsahu pre užívateľov SAP
 • Jednoduchý prístup užívateľov na dokumenty priamo z prostredia SAP
 • Natívna integrácia transakčných a neštruktúrovaných dát
 • Podpora procesov spracovania v SAP i mimo SAP
 • Rozšírenie možností SAP v oblasti efektívnej elektronickej archivácie v súlade s legislatívou

V oblasti práce s elektronickými dokumentmi v systéme SAP ponúkame rad doplňujúcich modulov, ktoré umožňujú veľmi efektívne vytvárať zákaznícke riešenia podľa špecifických požiadaviek.

Hlavné oblasti, ktoré vo väzbe na SAP riešime:

 • Elektronická archivácia a pripájanie dokumentov k objektom SAP
 • Elektronická archivácia odchádzajúcich dokumentov zo SAP
 • Uloženie a správa akýchkoľvek dokumentov a dát vo veľmi prehľadnom usporiadaní - z hľadiska procesov, nie transakcií.
 • Možnosť vytvárania špeciálnych užívateľských pohľadov za účelom rýchleho vyhľadávania dokumentov
 • Vyhľadávanie dokumentov a dát na základe atribútov
 • Schvaľovanie dokumentov vo workflow v SAP i mimo SAP (napr. schvaľovanie faktúr)
 • Sprístupnenie dokumentov i užívateľom, ktorí nemajú prístup do určitého modulu SAP
 • Možnosť spravovať aj dokumenty, ktoré nemajú priamu väzbu na doklady v SAP (napr. zmluvy, korešpondencia, apod.). Z jedného miesta tak môžu byť prístupné ako dokumenty pripojené na objekty v systéme SAP, tak aj dokumenty mimo SAP (napr. zákaznícke adresáre)
 • Zdieľať dokumenty medzi SAP a ECM, teda medzi užívateľmi SAP aj pracovníkmi, ktorí do SAP prístup nemajú


Chcete sa dozvedieť viac informácií? Kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
Správa dokumentov v SAP