Mezinárodné projekty a SAP rollout

Sabris je pre Vás partnerom na medzinárodnej úrovni, s orientáciou na oblasť strednej a východnej Európy.

Máme zastúpenie v Českej republike, na Slovensku a v Rusku. Okrem týchto krajín realizujeme projekty i v ďaľších krajinách Európy.

Naše dlhoročné skúsenosti s nasadením SAP riešení v zahraničných, globálnych spoločnostiach, s ohľadom na miestnu legislatívu, kultúru a ďaľšie špecifiká sme nazbierali na mnohých projektoch.

Naši poradcovia majú preverené odborné znalosti, sú príslušne jazykovo vybavení a pomôžu vám so zjednotením procesov v rámci globálnej štruktúry.

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme s vytvorením globálnej stratégie pre váš konkrétny projekt.

SAP rollout projekty

Projekty tohto typu sú našou doménou. Ide o špecifický spôsob nasadenia systému SAP v nadnárodných spoločnostiach, ktorého cieľom je dosiahnúť kompatibilitu lokálnych dcérskych spoločností s produktívnym systémom v materskej spoločnosti až na úroveň kompatibility dát.

Lokálne riešenie je nasadzované prakticky v rovnakej podobe, v akej je prevádzkované materskou spoločnosťou, súčasne však táto implementácia musí rešpektovať miestne legislatívne požiadavky a špecifiká v oblastiach finančného účtovníctva, personalistiky, správy majetku a logistiky.

Naši poradcovia majú odbornú znalosť tejto problematiky. K úspešnosti implementácie i produktívnej prevádzke prispieva aj náš špecifický prístup k zákazníkovi.

 

 
 
 
 
 
Mezinárodné projekty a SAP rollout