SAP rozvojové projekty

Obojstranne efektívna spolupráca so zákazníkom nikdy nekončí len podpísaním odovzdávacieho protokolu.

Nasadené a našimi zákazníkmi využívané IT systémy a ich možnosti môžu existovať iba za predpokladu, že sa dokážu priebežne transformovať v súlade s požiadavkami meniacej sa situácie na trhu a u zákazníkov.

Reakcia na rýchlo sa meniace firemné potreby v kombinácii s možnosťami vyžitia moderných technológií a prostredie typu cloud, virtualizácia, či nasadzovanie mobilných aplikácií, patrí do kategórie rozvojových projektov pre našich zákazníkov.

Medzi našich zákazníkov patria aj poprední „hráči“ na trhu, pre ktorých realizujeme rôzne rozvojové projekty, od rozširovania funkčných oblastí riešenia SAP najmodernejšími metódami, po vývoj s našou pridanou hodnotou a plnou integráciou do prostredia SAP.

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach rozvoja súčasného riešenia SAP? Napíšte nám.

Ponúkame Vám profesionálny tím našich solution architektov, senior konzultantov a programátorov, s detailnou znalosťou procesov vo vašom odbore, ktorí vám pomôžu pri ďaľšom rozvoji SAP podľa aktuálnych potrieb v nadväznosti na neustále sa meniace prostredie a nové technologické trendy.

 
 
 
 
 
SAP rozvojové projekty