SAP Business Analytics

Riešenia Business Analytics na platforme SAP zahŕňajú procesne orientovaný prístup k zvýšeniu kvality rozhodovacích procesov, založený na cieľoch a vízii spoločnosti či ďaľších strategických ukazovateľoch naprieč celou organizáciou.

Správne nasadené riešenia Business Analytics vám poskytnú na všetkých úrovniach managementu vysoko efektívne integrované riadiace a rozhodovacie nástroje, ktoré významne zvýšia výkonnosť a teda aj prosperitu vašej spoločnosti.

SAP Business Analytics vytvára rámec nad všetkými firemnými procesmi, metodikami, metrikami a tiež systémovými nástrojmi potrebnými na riadenie dobre fungujúcej spoločnosti.

Aké sú hlavné výhody riešení Business Analytics?

  • Strategické riadenie spoločnosti či organizácie
  • Plánovanie a tvorba reálnych rozpočtov
  • Vytváranie presných predpovedí budúcich udalostí (forecastovanie)
  • Maximalizácia ziskovosti a optimalizácia nákladov
  • Dôveryhodný reporting a analýzy v čase
  • Jednoduchšie zapojenie ľudí do firemnej kultúry založenej na analýze dát

Ktoré hlavné oblasti ponúkame?

Reporting

Poskytujeme profesionálne nástroje na prezentáciu a analýzu dát pomocou interaktívnych dashboardov a analytických reportov. Zákazníci najčastejšie využívajú tzv. manažérske kokpity, monitoring okamžitého stavu dôležitých ukazateľov, odchýlky od plánu, tlačové reporty a iné. V zásade ide o informačný management, teda riadenie komplexného procesu reportingu naprieč celou organizáciou.

Business Intelligence

Pri zákazníkoch zúročujeme naše dlhodobé skúsenosti z implementácií dátových skladov a následného reportingu nad tímito skladmi. Používame robustné riešenia založené na platforme SAP Business Warehouse (SAP BW). Pre reportovaciu vrstvu potom SAP Business Objects, ktoré možno pripojiť i na non-SAP systémy a dokonca i priamo nad transakčný systém. Ďalšou zaujímavou možnosťou je využitie SAP HANA Analytics.

Prečítajte si náš článok "BI je cestou k lepšiemu rozhodovaniu".

Plánovanie a konsolidácia

Ďalej ponúkame riešenia na plánovanie a konsolidáciu strategických ukazovateľov spoločnosti, či organizácie na platforme SAP Business Planning and Consolidation (BPC). V prípade finančnej konsolidácie ide o zjednotenie výsledkov naprieč celou organizáciou vrátane nastavenia konsolidačného procesu a podpory rôzných účtovnych štandardov. Plánovanie potom typicky zahŕňa tvorbu rozpočtov, forecastov na rôznych úrovniach (nákladové stredisko, účet, atd.).

Mobilita

K stále žiadanejším možnostiam moderných BI systémov patrí mobilný reporting nezávislý na platformách. Moderné BI riešenie dovoľuje vytvárať reporty optimalizované na prístup z mobilných zariadení – či už ide o populárne iPady a iPhony alebo tablety a smartphony s platformou Android či novo sa rozširujúcimi Windows. Manažér si tak môže počas krátkej chvíľky skontrolovať aktuálne obchodné výsledky alebo uskutočňovať nadefinované schvaľovacie procesy, napr. ihneď schváliť objednávku.

Riadenie rizík

V súčasnom turbulentnom prostredí sú riziká charakteristickým sprievodným javom fungovania organizácií. Riadenie rizík alebo Risk Management je oblasť, ktorá sa zameriava na analýzu možných rizík a ich zníženie pomocou rôznych metód prevencie.
Pre tieto účely ponúkame našim zákazníkom produkt SAP GRC (Governance, Risk and Compliance), ktorý umožňuje efektívne riadenie rizika neoprávnených operácií v informačnom systéme.

Napíšte nám, naši konzultanti majú v oblasti Business Analytics mnoho skúsenosti a sú pripravení reagovať na vaše konkrétne požiadavky.

 
 
 
 
 
SAP Business Analytics