Archivácia dát v SAP

Súčasťou prevádzky každého systému SAP by mala byť aj optimálna správa historických dát, ktoré sa v systéme hromadia, spôsobujú nárast databázy a s ním spojené problémy pri administrácii systému a rast nákladov. Vďaka efektívnej archivácii je možné takéto dáta dlhodobo, či trvale uchovať v súlade s legislatívou a internými nariadeniami a v prípade potreby ich aj naďalej jednoducho poskytnúť užívateľom.

Pre archiváciu dát v systéme SAP dodávame nástroje OpenText, ktoré sú dnes už integrovanou súčasťou produktového portfólia SAP. Okrem vlastnej implementácie zabezpečujeme aj počiatočné analýzy, pripravujeme dlhodobé koncepty archivácie a poskytujeme efektívne systémové prostriedky pre jednoduchú archiváciu a prístup k archivovaným dátam.

Pri implementácii archivácie u zákazníkov postupujeme podľa špecializovanej metodiky, ktorá zabezpečí vytvorenie optimálneho riešenia.

Zavedenie komplexnej archivácie sa skladá z dvoch základných krokov:

Analýza:

 • Uskutočnenie analýzy dát - výber archivačných objektov
 • Definícia archivačných objektov
 • Určenie dĺžky archivácie / retenčné periódy

Uskutočnenie archivácie:

 • Vytvorenie archivačného konceptu
 • Určenie spôsobu prístupu k dátam, tvorba zobrazovacej a vyhľadávacej masky a formulárov
 • Overenie konceptu na testovacom prostredí
 • Archivácia na produkčnom systéme

Poraďte sa s našími špecialistami, ktorí vám odporučia najvhodnejšiu archivačnú stratégiu pre vašu spoločnosť.

Prínosy riešenia:

 • Zmenšenie objemu produkčnej databázy a teda zníženie nákladov na údržbu
 • Zrýchlenie a zefektívnenie transakčných operácií systému
 • Komfortný prístup užívateľov ako k produktívnym dátam v SAP, tak aj k archivovaným dátam
 • Zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami na uchovávanie dát v čase
 • Vyhovenie požiadavkám na ochranu osobných údajov
 • Správa dát, ktoré je potrebné uchovávať pre súdne pojednávania
 • Zníženie nákladov na prevádzku nepoužívaných systémov pri zabezpečení prístupu na ich dáta


Pri implementáciách riešení archivácie a správy dát v systéme SAP využívame hlavne tieto produkty:

 • SAP Information Lifecycle Management (ILM)
 • zabezpečí správu dát zodpovedajúcu interným, externým a legislatívnym požiadavkám na ich uchovávanie a skartáciu v čase.

 • SAP Data Archiving by OpenText
 • poskytne robustný archív na archiváciu všetkého obsahu zo systému SAP.

 • SAP Document Access by OpenText
 • okrem iného obsahuje nástroj DocuLink, ktorý odstráni bariéru pri vyhľadávaní v online a offline dátach. Užívateľ týmto dostane do rúk komfortný nástroj, pri ktorom nemusí premýšľať, či je doklad archivovaný, či nie.

 
 
 
 
 
Archivácia dát v SAP