Personalistika v SAP

V našom tíme máme skúsených konzultantov s detailnou znalosťou problematiky HR procesov. Pre oblasť personalistiky poskytujeme inovatívne nástroje, ktoré Vám pomôžu efektívne riadiť ľudské zdroje a zlepšovať potenciál pracovných síl tak, aby bol v súlade s hlavnými cieľmi Vašej spoločnosti.

Moderné riadenie ľudských zdrojov so SAP HCM

ERP systém SAP Human Capital Management je jedinečný nástroj na riadenie ľudských zdrojov, ktorý Vám pomôže pri prijímaní vhodných kandidátov a zlepšovaní potenciálu pracovných síl. Vaši personalisti budú môcť lepšie reagovať na meniace sa globálne i lokálne požiadavky a efektívnejšie plánovať mzdové náklady. SAP HCM Vám zabezpečí ucelený prehľad o všetkých zamestnancoch v reálnom čase a poskytne podporu pri každodennej personálnej práci bez ohľadu na veľkosť Vašej firmy či zameranie.

V oblasti SAP HCM poskytujeme kompletné služby od samotnej implementácie, cez úpravy v súvislosti s právnymi novinkami a zmenami tarifov, vlastné portálové riešenie na riadenie a schvaľovanie služobných ciest, až po outsourcing personálnej agendy a procesu spracovania miezd či HR aplikácií na platforme SAP. Viac o možnostiach outsourcingu.

Sme jediným partnerom v ČR, ktorý poskytuje službu lokalizácie SAP HCM LCP (Legal Change Package) s ohľadom na platnú legislatívu – v mesačných intervaloch. Máme skúsenosti i s medzinárodnými projektami, kde dokážeme zladiť medzinárodné šablóny a nastavenia s lokálnymi špecifikami.

Pokiaľ by ste sa radi dozvedeli viac, kontaktujte nás.

Bezpapierová personalistika v systéme SAP

Pomôžeme Vám jednoducho, prehľadne a bezpečne uchovávať v systéme SAP všetky personálne dokumenty prostredníctvom zdieľaných elektronických zložiek zamestnancov. Vaši personalisti budú mať všetky dôležité údaje vždy rýchlo k dispozícii, zredukujú ručné či duplicitné zadávanie dát, citlivé informácie budú bezpečne uložené v súlade so zákonnými a firemnými požiadavkami. A množstvo papierových dokumentov a kópií sa zníži na nutné minimum. Prečítajte si viac o bezpapierovej personalistike.

Podľa Vaších konkrétnych požiadaviek Vám ponúkneme ďaľšie možnosti rozvoja personalistiky s podporou najmodernejších aplikácií ako napríklad SuccessFactors pre optimalizáciu výkonnosti ľudských zdrojov v Cloude, či s využitím nástrojov pre pokročilú analýzu a riadenie ľudských zdrojov, ako je SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning z radu „in-memory“ technológií – SAP HANA.

 
 
 
 
 
Personalistika v SAP