SAP Extended ECM by OpenText

Pre komplexnú správu neštrukturovaného obsahu v systéme SAP poskytujeme jeden zo svetovo najrozšírenejších ECM produktov SAP Extended ECM by OpenText, plno integrovaný do SAP prostredia, ktorý umožňuje komplexne spravovať všetky firemné dokumenty a informácie, previazávať ich s transakčnými dátami uloženými v systéme SAP a sprístupniť ich všetkým užívateľom, či už používajú systém SAP alebo nie.

Okrem samotnej implementácie a lokalizácie tohto systému, poskytujeme už pripravené riešenia podľa oblastí spracovania dokumentov a speciálne rozširujúce moduly. Viac na stránke: Správa dokumentov v SAP

Extended ECM rozšíri možnosti vášho SAP, ktorý je orientovaný predovšetkým na transakcie, o komplexnú funkcionalitu správy dokumentov z hľadiska obchodných procesov vrátane archivácie a správy nemenných záznamov (Records Management) a nástrojov pre spoluprácu, ktoré umožňujú zdieľanie skúseností a znalostí v rámci spoločnosti.

Prepojte svety ERP a ECM v jedinom riešení!

Integrujte obsah z modulov SAP i non-SAP aplikácií a získajte k nim jednotný prístup pomocou intuitívnych užívateľských pohľadov definovaných podľa vašich potrieb!

SAP užívatelia budú pristupovať k dokumentom a dátam tak, ako boli doposiaľ zvyknutí - prostredníctvom rozhrania SAP. Pre non-SAP užívateľov budú sprístupnené z natívneho prostredia tenkého klienta produktu Extended ECM.

Súčasťou Extended ECM je aj bezpečné elektronické úložisko celofiremného obsahu, vrátane dokumentov a dát z modulov SAP. Pri špecifických dokladoch je zabezpečená čitateľnosť a preukázateľnosť podľa právnych noriem po dobu desiatok rokov (podľa zodpovedajúcich retenčných obdobiach).

Kompletná funkcionalita pre správu dokumentov v SAP:

  • Podpora procesu vytvárania dokumentov (check-in, check-out, verzovanie, sledovanie zmien a stavu rozpracovania)
  • Vytváranie dokumentov zo šablón
  • Podpora vstupu papierových dokumentov a ich pripojenie k objektom SAP (podpora digitalizácie, veľkoobjemové skenovanie a snímanie dokumentov)
  • Sprístupnenie non-SAP dokumentov do prostredia SAP
  • Možnosť schvaľovania dokumentov vo workflow (popr. schvaľovanie faktúr, vytváranie a pripomienkovanie zmlúv, správa grantov)
  • Zobrazenie dokumentov a dát naprieč SAP i non-SAP aplikáciami v prehľadnom usporiadaní (popr. zákaznícke adresáre)
  • Definícia špeciálnych užívateľských pohľadov za účelom rýchleho vyhľadávania dokumentov
  • Riadený prístup k dokumentom podľa oprávnení
  • Elektronická archivácia a prehľadné zobrazenie dokumentov a dát zo SAP (odchádzajúce dokumenty, tlačové zostavy a reporty, dátové súbory vzniknuté pri archivácii a reorganizácii dát databázy SAP)
  • Pokročilé vyhľadávanie a triedenie dokumentov na základe


V prípade záujmu o túto problematiku nás prosím kontaktujte a my vám predstavíme konkrétne riešenie práce s dokumentmi v SAP podľa oblasti ich spracovania a podelíme sa s vami o skúsenosti z realizovaných projektov.

 
 
 
 
 
SAP Extended ECM by OpenText